Aicinām pieteikties starptautiskajiem semināriem par iekļaujošo izglītību

0 komentāru

8.-9. aprīlī četrās Latvijas pilsētās notiks starptautiskie semināri par dažādām iekļaujošās izglītības tēmām, kur piedalīsies starptautiskie un Latvijas eksperti. Seminārus organizē Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija (LBJISF) sadarbībā ar Rīgas pedagoģijas un vadības akadēmiju (RPIVA) Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „Atbalsts sabiedrības līdzdalībai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā” ietvaros. 
 
Semināros Latvijas un starptautiskie izglītības speciālisti diskutēs un sabiedrība varēs uzzināt par jaunākajām iekļaujošās izglītības tendencēm, lai pilnveidotu resursu nodrošinājumu valsts, sabiedriskā un privātā sektora pārstāvjiem iekļaujošās izglītības politikas īstenošanai. 
 
8.aprīlī seminārs ”Inovatīva un starpdisciplināra mūžizglītība sabiedrības ilgstspējīgai attīstībai” notiks Alūksnē, kur uzstāsies eksperti - profesors Teo Hartoghs (Theo Hartogh) no Vehtas universitātes (Vācija), Daina Voita no Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijas (Latvija), pētniecības vadītāja Aija Saari no Somijas Sporta asociācija cilvēkiem ar invaliditāti. Darba grupās tiks diskutēts par vecāku līdzdalību mūžizglītības procesā, cilvēku motivāciju mācīties mūža garumā un sabiedrības iesaistīšanu mūžizglītības procesā. Pieteikuma formas un vairāk informācija par semināru Alūksnē pieejama: aluksne@rpiva.lv, tālr. 64381168, mob.tālr. 26443798 
 
8.aprīlī Jēkabpilī notiks seminārs “Starpdisciplinārs atbalsta modelis skolēnu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai”, kur eksperti būs Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūras projektu vadītājs Pers Skoglunds, paralimpisko spēļu medaļnieks, iekļaujošās izglītības mentors Lielbritānijā Tims Prendergasts un profesore Zenta Anspoka no RPIVA. Darba grupās notiks diskusijas par speciālistu, pašvaldības kompetenci un vecāku līdzdalību iekļaujošās izglītības nodrošināšanā. Pieteikuma formas un vairāk informācija par semināru Jēkabpilī pieejama: jekabpils@rpiva.lv, tālr. 65221150, mob.tālr. 26437259 
 
9.aprīlī Kuldīgā notiks seminārs “Pašvaldību un valsts loma skolu aktuālo vajadzību nodrošināšanā” piedalīsies eksperti prof. Havjers Perezs Težero (Javier Perez Tejero) no Madrides universitātes (Spānija), Pers Skoglunds (Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra, Zviedrija). Diskusiju grupu darbā tiks diskutēts par aktivitātēm iekļaujošā izglītībā un pedagogu radošumu. Pieteikuma formas un vairāk informācija par semināru Kuldīgā pieejama: kuldiga@rpiva.lv, tālr.63323457, mob.tālr.26437524 
 
9.aprīlī Cēsīs notiks seminārs “Iekļaujoša izglītība sociālās vienlīdzības sekmēšanai” ar tādu starptautiski atpazīstamu ekspertu piedalīšanos, kā Lenas Hammar no Speciālās izglītības aģentūras (Zviedrija), Dr. Ksaba Sos (Csaba Sós) - Olimpisko un paralimpisko spēļu Ungārijas izlases peldētāju treneris un jaunā zinātniece no Varšavas Speciālās izglītības akadēmijas (Polija) Marta Bielavska (Marta Bielawska). Pieteikuma formas un vairāk informācija par semināru Cēsīs pieejama: cesis@rpiva.lv, tālr. 64122479, mob.tālr. 26437549 
 
Semināru ziņojumu un diskusiju rezultātā gūtie secinājumi tiks apkopoti rezolūcijā, ko apspriedīs un apstiprinās speciāli organizētā darba sekcijā starptautiskajā zinātniskajā konferencē 10.aprīlī “Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā” Rīgas pedagoģijas un vadības akadēmijā Rīgā. Pieteikuma formas un vairāk informācija par konferenci pieejama: http://www.rpiva.lv/pdf/RTTEMA_8_conference_10_04_2015_7.pdf, tel. 67 808 124, 67 808 132, e-pasts: zd@rpiva.lv 
 
Semināros un konferencē piedalīsies dalībnieki no vairāk kā 16 Eiropas valstīm. 
 
Informācija par projekta pasākumu norisi un dalībniekiem tiks papildināta LBJISF (www.asports.lv) un RPIVA (www.rpiva.lv) mājas lapās. 
 
Kontakti informācijai par projekta pasākumiem: aija@asports.lv, tālr. 2920 3488. 
Atgriezties uz augšu