Atvērtās Durvis

1 komentāru

Projekta mērķis ir radīt Latvijas iedzīvotājiem – īpaši cilvēkiem ar invaliditāti - iespējas brīvi piekļūt modernām informācijas tehnoloģijām, apgūt datorprasmes un pilnveidot savas zināšanas IT jomā. Lai sasniegtu šo mērķi, ar valsts un Microsoft Latvia atbalstu ir izveidota datorklase Rīgā, Invalīdu informācijas un vides pieejamības centrā VAR! Datorklasē ir 6 datori ar ātrgaitas interneta pieslēgumu, kas būs pieejami VAR centra apmeklētājiem.

Projekta ietvaros plānots izveidot Microsoft Unlimited Potential (UP) mācību centru un sagatavot 6 IT pasniedzējus-konsultantus, kas apgūs kompānijas Microsoft izstrādāto mācību programmu Unlimited Potential. Šīs programmas ietvaros projekta dalībnieki apgūs datoru uzbūvi un darbības principus, interneta lietošanu, ciparu multividi, teksta apstrādi, izklājlapu izmantošanu, prezentāciju un mājas lapu veidošanu, datu bāžu izmantošanu. Labākajiem apmācības programmas beidzējiem būs iespēja strādāt UP mācību centrā kā pasniedzējiem.

Nākamajā projekta posmā paredzēts organizēt bezmaksas datorkursus. Cilvēkiem būs iespēja pieteikties uz kursiem atbilstoši savām interesēm un apgūt atsevišķus Microsoft UP mācību programmas moduļus, piemēram, datorzinību pamatus vai mājas lapu veidošanu u.c.

Projekta nosaukumam ir simboliska nozīme. „Atvērtās durvis” simbolizē tās plašās iespējas, kas paveras, ja cilvēkam ir zināšanas IT jomā. Mūsdienu modernajā sabiedrībā šīs prasmes ir nepieciešamas, lai cilvēks varētu pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības procesos un konkurēt darba tirgū. Diemžēl ne vienmēr pieaugušajiem ir iespējas iegūt mūsdienās nepieciešamās zināšanas. Īpaši grūti tas ir cilvēkiem ar invaliditāti. Šodien lielākā daļa izglītības iestāžu un augstskolu joprojām nav pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos. Līdz ar to var apgalvot, ka vienai daļai sabiedrības mācību iestāžu durvis ir slēgtas. Tieši tādēļ projekta ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta cilvēku ar invaliditāti apmācībai. Viņiem VAR centra durvis būs laipni atvērtas.

Viens no projekta mērķiem ir veicināt cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Šī iemesla dēļ projekta laikā netiks veidotas atsevišķas grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tieši pretēji – katra mācību grupa tiks komplektēta tā, lai tajā būt gan cilvēki ar invaliditāti, gan bez tās.

Pilotprojekts Atvērtās durvis ir uzsākts 2005. gada janvārī un tiks realizēts viena gada garumā. Tā īstenošanai kompānija Microsoft ir piešķīrusi finansējumu 50 000 USD apmērā, kā arī dāvinājusi nepieciešamo programmatūru un mācību materiālus. Daļa līdzekļu atvēlēta transporta kompensācijām projekta dalībniekiem ar kustību traucējumiem, kuri nevar izmantot sabiedrisko transportu, lai nokļūtu mācību centrā. Projektu realizē Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons sadarbībā ar Microsoft Latvia.

Mācību programma Microsoft Unlimited Potential

Microsoft Unlimited Potential (UP) ir programma, kuras mērķis ir papildināt jauniešu un pieaugušo izglītību visā dzīves laikā, ar publisko informācijas tehnoloģiju mācību centru palīdzību sniedzot nepieciešamās tehnoloģiju prasmes. Microsoft uzskata, ka tehnisko prasmju apmācības nodrošināšana sadarbībā ar sabiedrības dalībniekiem var veidot sociālās un ekonomiskās iespējas, kas palīdz mainīt cilvēku dzīvi un pārveidot sabiedrību.

Kursa programma ļauj iegūt Microsoft Office speciālista (MOS) pamatzināšanas par galddatoru produktīvas izmantošanas lietojumprogrammām. Turklāt šī mācību programma ļauj gatavoties European Computer Driving License (ECDL) un International Computer Driving License (ICDL) sertifikācijas eksāmenam, jo ietver informācijas tehnoloģiju pamatjēdzienus. Mācību programma ļauj gatavoties arī Internet and Computing Core Certification (IC3) sertifikācijas eksāmenam, ietverot skaitļošanas pamatus, svarīgākās lietojumprogrammas, kā arī tīklošanu, internetu, tīklu Web un elektronisko pastu (e-pastu).

UP Programma ir veidota no 8 apmācību moduļiem.

1. Datorzinību pamati

Šis kurss sniedz būtiskas pamatzināšanas par galvenajiem datoru darbības principiem, kā arī aparatūras, programmatūras, operētājsistēmu, interneta būtību un vēl daudz ko citu. Kursa ilgums: 24 apmācības stundas.

2. Interneta un tīkla Web pamati

Šajā kursā tiek apgūts, kā pārlūkot tīklu Web, izmantot meklēšanas programmas, rīkoties ar e-pastu un veidot Web lapas. Kursa ilgums: 12 apmācības stundas.

3. Ciparu multivides pamati

Šajā kursā tiek apgūts, kā sākt izmantot ciparu multividi, ieskaitot ciparu fotogrāfiju, audio un ciparu video. Kursa ilgums: 10 apmācības stundas.

4. Tekstapstrādes pamati

Šis kurss pievēršas tam, kā izmantot tekstapstrādes programmu, lai uzrakstītu un pārskatītu dažādus personiskos un biznesa dokumentus — no vienkāršām vēstulēm un atgādinājumiem līdz sarežģītiem dokumentiem, kuros iekļauta grafika un tabulas. Kursa ilgums: 14 apmācības stundas.

5. Izklājlapu pamati

Šajā kursā tiek apgūti pamatprincipi darbā ar izklājlapām, ieskaitot darblapu izveidi, datu rediģēšanu, diagrammu un grafiku izveidi, kā arī izklājlapas publicēšanu tīklā Web. Kursa ilgums: 12 apmācības stundas.

6. Prezentāciju pamati

Šajā kursā tiek apgūts viss, kas jāzina par pārliecinošu elektronisku prezentāciju izveidi — no pamata slaidrādes izveides līdz grafikas, video un audio pievienošanai, lai iegūtu bagātinātas multivides prezentācijas. Kursa ilgums: 12 apmācības stundas.

7. Web izstrādes pamati

Šajā kursā tiek apgūts pilnīgs Web lapu izstrādes process — no HTML pamatiem līdz to pilnīgas Web vietas izstrādes un izveides stratēģijām. Kursa ilgums: 16 apmācības stundas.

8. Datu bāzu pamati

Šajā kursā sniegta pamatinformācija par relāciju datu bāzu izmantošanu tabulu, veidlapu un pārskatu izveidei. Kursa ilgums: 10 apmācības stundas.

Kā pieteikties apmācībām

Visiem interesentiem ir iespēja pieteikties uz šādām apmācībām Atvērto durvju projekta ietvaros:

1. IT pasniedzēju - konsultantu apmācībām,

2. modulārajām apmācībām.

IT pasniedzēju - konsultantu apmācībām aicinām pieteikties tos cilvēkus, kas vēlas apgūt pilnu Microsoft UP mācību programmu (8 moduļus). Kursa ilgums: 120 apmācības stundas. Lai pieteiktos šīm apmācībām, ir nepieciešama pieredze darbā ar datoru un vēlme strādāt par pasniedzēju UP mācību centrā. Anketu iesūtīšanas termiņš 2006.gada 31. decembris.

Pieteikuma Anketa

Lejupielādēt pdf formā

Lejupielādēt doc formā

Modulārajām apmācībām aicinām pieteikties tos cilvēkus, kas vēlas apgūt atsevišķus Microsoft UP mācību programmas moduļus, piemēram, datorzinību pamatus, www lapu veidošanu u.c. Kursu ilgums: 10-24 apmācības stundas.

Pieteikuma anketa

Lejupielādēt pdf formātā

Pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt un nosūtīt elektroniski uz e-pastu dace@apeirons.lv vai pa pastu ar norādi „projekts Atvērtās durvis”. Adrese: APEIRONS Kr. Valdemāra ielā 38, Rīga, LV-1010.

Projekta galvenais finansiālais atbalstītājs ir kompānija Microsoft .

Sīkāku informāciju par projektu var iegūt:

Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"

Kr. Valdemāra ielā 38

Rīga, LV-1010, Latvija

tālr.: 7299277, mob. 6278385

e-pasts: dace@apeirons.lv

Atgriezties uz augšu