Cilvēkiem ar invaliditāti no nākamā gada būs pieejami asistenta un surdotulka pakalpojumi

0 komentāru

Cilvēkiem ar invaliditāti no nākamā gada būs iespēja saņemt asistenta un surdotulka pakalpojumus, bet cilvēki ar redzes invaliditāti pabalstu par asistenta izmantošanu varēs saņemt arī 2013.un 2014.gadā. Šādu lēmumu šonedēļ pieņēma valdība, izskatot Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto informatīvo ziņojumu.

No 2013.gada 1.janvāra saskaņā ar Invaliditātes likumu cilvēkiem ar invaliditāti būs tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā. Šo pakalpojumu varēs saņemt deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā.

Jaunais asistenta pakalpojums paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem vajadzīgs atbalsts nokļūšanai vietā, kur viņi strādā, mācās, saņem pakalpojumus. Asistenta atbalsts palīdzēs pārvietoties un aprūpēt sevi darba vietā, kā arī nodrošināt saskarsmi. Asistenta pakalpojums galvenokārt būs nepieciešams 1.grupas invalīdiem ar pārvietošanās traucējumiem vai garīga rakstura traucējumiem, 2.grupas invalīdiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un bērniem invalīdiem.

Tāpat no 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar dzirdes invaliditāti būs iespēja saņemt surdotulka pakalpojumu līdz 10 stundām mēnesī, lai nodrošinātu saskarsmi ar citiem cilvēkiem. Pēc LM aprēķiniem, surdotulka pakalpojums ir nepieciešams 1100 cilvēkiem.

Šiem pakalpojumiem no valsts budžeta papildus nepieciešami 2,32 miljoni latu 2013.gadā, savukārt 2014. un turpmākajos gados – 2,36 miljoni latu gadā.

Cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti līdz 2014.gada 31.decembrim pagarināta iespēja 10 stundas nedēļā saņemt pabalstu par asistenta pakalpojumu izmantošanu. Šo pabalstu joprojām no Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļiem varēs izmantot tie cilvēki, kuri nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana. Plānots, ka no 2015.gada 1.janvāra šai mērķa grupai pabalstu piešķirs no valsts budžeta līdzekļiem.

Šim nolūkam valdība atļāvusi izmantot piešķirto papildu finansējumu 2013. un 2014.gadā ESF finansētās darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros. Savukārt 2015.gadā un turpmāk ik gadu šā pakalpojuma nodrošināšanai būs vajadzīgi 1,28 miljoni latu no valsts budžeta. Šo pakalpojumu nodrošināšanai vēl jāveic grozījumi Invaliditātes likumā, kas jāpieņem Saeimai.

Atgādinām, ka pabalstu par asistenta izmantošanu 12 latu apmērā (nedēļā) cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti izmaksā Nodarbinātības valsts aģentūra no ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū” līdzekļiem.

Pašlaik pabalstu saņem 1600 cilvēki, tai skaitā cilvēki, kuru invaliditātes cēlonis ir kāda cita saslimšana, bet kuriem vienlaikus ir I grupai atbilstoši redzes traucējumi. Projekta ietvaros šim pasākumam 2012.gadā plānots finansējums apmērs ir 937 tūkst. latu. No tā līdz 1. jūnijam izlietoti 300 tūkst. latu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane,
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste,
67021666, 26134505, e-pasts zane.brivmane@lm.gov.lv.
Atgriezties uz augšu