Divpadsmit jaunas mācību programmas cilvēkiem ar invaliditāti

0 komentāru

Valsts aģentūra „SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS CENTRS” (SIC) ir izstrādājusi 12 jaunas mācību programmas. Tās tapušas, ņemot vērā EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” ietvaros veiktās cilvēku ar invaliditāti un darba devēju aptaujas rezultātus. Lai cilvēkus ar invaliditāti iepazīstinātu gan ar jaunajām, gan ar SIC jau šobrīd apgūstamajām mācību programmām un palīdzētu izvēlēties piemērotāko profesiju, š.g. 29.martā un 21.aprīlī SIC rīko atvērto durvju dienu. Visi interesenti tiek gaidīti Jūrmalā, Dubultos, Slokas ielā 68 no plkst. 11:00 līdz plkst. 16:00.

„Latvijā vairākumam cilvēku ar invaliditāti ir zems pašnovērtējums un neticība atrast labu darbu. Viņi apzinās, ka nespēj konkurēt darba tirgū, jo trūkst profesionālās zināšanas un prasmes. Taču aptaujas dati liecina, ka darba devēji cilvēkus ar invaliditāti labprāt pieņemtu darbā par remonta strādniekiem, maiznieka palīgiem, datu apstrādes operatoriem un reģistratoriem viesnīcās,” stāsta SIC direktore un EQUAL projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” vadītāja Regīna Simsone. „Līdz šim pie mums cilvēki ar invaliditāti varēja iegūt profesionālo vidējo un 1.līmeņa augstāko izglītību. Bet, lai arī tiem cilvēkiem, kuriem varbūt pat nav pabeigtas pamatskolas izglītības, būtu iespēja apgūt viņus interesējošas un, galvenais, darba tirgū pieprasītas profesijas, EQUAL projekta ietvaros izstrādājām jaunas īslaicīgās mācību programmas. Esmu pārliecināta, ka, mācības beidzot, viņi būs ieguvuši pašapziņu un atradīs darbu. Tas jau ir izdevies 80% mūsu absolventu - pēc mācību beigšanas un prakses iziešanas praktiski visi atrod pastāvīgu darbu kā augsti kvalificēti un labi apmaksāti darbinieki.”

Uzsākt mācības jaunajās programmās cilvēki ar nepabeigtu pamatskolas izglītību varēs sākot ar nākamo mācību gadu. Būs iespējams apgūt divriteņu remontatslēdznieka, informācijas ievadīšanas operatora, apdares darbu strādnieka, apmetēja, flīzētāja, krāsotāja, tapešu līmētāja un grīdu klājēja, konditora un pavāra palīga, biroja palīgdarbinieka, viesu uzņemšanas dienesta speciālista, istabenes un viesnīcu uzkopšanas darbinieka, kā arī pārdevēja kioskā un klientu un pacientu reģistrēšanas darbinieka profesijas. Lai iegūtu programmas beigšanas apliecību, izvēlētā profesija būs jāapgūst 150 - 960 stundas. Šajā laikā notiks dažādas praktiskas un teorētiskas nodarbības, kā arī tiks nodrošināta mācību prakse uzņēmumā, kas darbojas cilvēka ar invaliditāti interesējošajā nozarē.

Līdztekus jaunajām 12 īslaicīgajām programmām cilvēki ar invaliditāti SIC šobrīd var iegūt profesionālo vidējo un 1. līmeņa augstāko izglītību 15 dažādās programmās. Cilvēki ar pamatskolas izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var apgūt profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmas - „Komerczinības”, „Grāmatvedība”, „Ēdināšanas serviss”, „Mehatronika”, „Elektronika”, „Datorsistēmas”, „Sekretariāta un biroja darbs”, kā arī „Viesnīcu serviss”. Savukārt SIC struktūrvienībā Koledžā RRC invalīdi ar vidējo izglītību var iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar kvalifikāciju Grāmatvedis, Mārketinga un tirdzniecības speciālists, Personāla speciālists, Programmētājs, Datorsistēmu un datortīklu administrators un Surdotulks. Nodarbības šajās SIC piedāvātajās programmās ilgst 2-4 gadus.

Mācības SIC izglītības iestādēs Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā RRC cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā finansē valsts, tāpat arī dzīvošanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu trīs reizes dienā. Paralēli mācībām audzēkņiem vēl var saņemt arī sociālo un medicīnisko palīdzību. Lai cilvēks ar invaliditāti apgūtu veselības stāvoklim, interesēm un spējām piemērotu profesiju, pirms mācību uzsākšanas SIC speciālisti palīdz izvēlēties atbilstošāko mācību programmu. Pieteikties profesionālās piemērotības noteikšanas kursam un mācībām SIC var cauru gadu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par mācību programmām, profesionālās piemērotības noteikšanu un uzņemšanas noteikumiem, kā arī gūtu ieskatu praktiskajās nodarbībās un aprunātos ar pasniedzējiem un cilvēkiem ar invaliditāti, kas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā RRC mācās pašreiz, SIC aicina apmeklēt atvērto durvju dienu.

Atvērto durvju diena notiks š.g. 29.martā un 21.aprīlī SIC mācību iestādēs Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā RRC - Jūrmalā, Dubultos, Slokas ielā 68, no plkst. 11:00 līdz plkst. 16:00. Uz to aicināti gan cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi, gan invalīdu nevalstisko organizāciju pārstāvji un pašvaldību sociālie darbinieki.

Atvērtajā durvju dienā interesenti varēs iepazīties ar SIC mācību telpām un sadzīves apstākļiem dienesta viesnīcās, kā arī uzzināt, kādas brīvā laika aktivitātes pieejamas SIC un Jūrmalas pilsētā. Vēl atvērto durvju dienas apmeklētāji varēs noskatīties īsfilmu par SIC, kurā centra darbinieki, esošie audzēkņi un absolventi, kā arī to darba devēji dalās pārdomās, kā pārvarēt neziņu un šaubas par turpmāko dzīvi, uzsākot mācības SIC un atrodot darbu savā profesijā.

Par SIC
Valsts aģentūra „SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS CENTRS” ir LR Labklājības ministrijas padotības institūcija. Cilvēki ar invaliditāti SIC var noteikt veselības stāvoklim, interesēm un spējām piemērotāko profesiju un apgūt to profesionālās vidējās un 1.līmeņa augstākās izglītības programmās. Paralēli mācībām cilvēkiem ir iespējams izmantot medicīniskās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai nostiprinātu veselību un attīstītu pastāvīgai dzīvei nepieciešamās funkcionālās spējas. SIC tika izveidota 2004.gadā, reorganizējot Koledžu RRC un Valsts veselības centru „Jaundubulti”. Pašreiz tajā mācās ~300 cilvēki ar invaliditāti no visas Latvijas.

Papildu informācija:
Atis Rozentāls
Sabiedrisko attiecību speciālists
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”
tālr. 7767520, mob. tālr. 29154852.
e-pasts: Atis.Rozentals@sic.gov.lv
www.sic.gov.lv

Atgriezties uz augšu