Dobeles invalīdu biedrības 2016.gada atklātais čempionāts invalīdiem šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem.

0 komentāru

Sacensības notiks 2016. gada 14. maijā Dobelē, Īles ielā 1 (pretī slimnīcai) sporta skolas šautuvē. Sacensību sākums pulkst. 10:00
 
Sacensībās var piedalīties Invalīdu sporta kluba un invalīdu biedrību biedri un komandas. Komandu sastāvs – 3 dalībnieki. Komandu skaits – neierobežots. Komandas sastāvā jābūt vienai sievietei.
 
Programma
  • Šaušana ar pneimatisko šauteni, distance 10m, 6 piešaudes šāvieni, 20 ieskaites šāvieni. 
  • Šaušana ar pneimatisko pistoli. Vingrinājums PP – 20 (divdesmit šāvieni, distance 10 m, mērķis Nr. 9). Ratiņnieki vingrinājumu izpilda no ratiņiem, pārējie stāvus.
  • Šaušana ar vienu roku, bez balsta.
 
Sacensību rezultāti tiek vērtēti individuāli, vīriešiem un sievietēm atsevišķi, šaušana ar pistoli tiek vērtēta individuāli. Vērtējums – pēc labāko punktu summas. Komandu vērtējums – pēc visu triju dalībnieku kopējās punktu summas, atbilstoši sacensību noteikumiem. Vienāda rezultāta gadījumā – pēc otrās sērijas rezultātiem. Pie vienāda rezultāta, par 1. – 3.vietu individuāli vai komandām, tiek nozīmēta pāršaude līdz galīgo rezultātu noskaidrošanai. Piešaude – 3 šāvieni.
 
Sīkāk lasiet NOLIKUMĀ
Atgriezties uz augšu