Dobeles Taku-O sacensības

5 komentāru

Rezultāti

2010. gada 19. septembris
Dobeles 1. vidusskola - Dobele, Dzirnavu iela 4
Dobeles Taku-O sacensības
(„Latvijas Taku - O kauss ‘2010” un "Latvijas Paralimpiskais Kauss 2010" 15. posma sacensības)

Programma
No 11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, informācija, jautājumi un atbildes un gatavošanās startam;
11:30 - 13:00 Starts dzīvās rindas kārtībā ar 2min. intervālu
Ap 15:00 Apbalvošana

Dalībnieku grupas
Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma
     AE - Atklātā grupa
     AB - Atklātā grupa iesācējiem
     PE - Paralimpiskā* grupa
     PB - Paralimpiskā* grupa iesācējiem
*Par Paralimpiskajiem dalībniekiem tiek uzskatīti cilvēki, kuriem dažādas invaliditātes dēļ pārvietošanās notiek ar fizisko piepūli vai lietojot pārvietošanās palīglīdzekļus (braucāmkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalstu u.c.) un citām īpašajām vajadzībām (t.sk. arī ar ārēji neredzamām pazīmēm)

Starta kārtība un distanču parametri.
- Dalībnieks gaida tiesneša uzaicinājumu startēt;
- Dalībnieks ienāk "Laika KP" sektorā ar 2 KP, tiesnesis dalībnieka kontrolkartiņā ieraksta Laika KP rezultātu un starta laiku
Distances garums E grupām 1.8 km, B grupām 1.1 km

Rezultātus vērtēs pēc Latvijas Taku-O sacensību noteikumiem.

Kartes mērogs 1:3000, reljefa šķēlums 2m. Zīmēta 2010.g. septembrī izmantojot Metrum materiālus. Kartes un distanču autors Māris Kalējs

Pieteikumi un samaksa ierodoties savensību vietā
     3 LVL, jauniešiem līd 18 gadiem 1 LVL
     TSK Sprīdītis biedriem un Dobeles nov. iedzīvotājiem Bez maksas

Sacensības rīko
Māris Kalējs 29216755 maris@sanne.lv
Normunds Narvaišs 29553412 pakrasti@apollo.lv
Atgriezties uz augšu