Čempionāts roku cīņā

0 komentāru

2007. Gada, 17. martā, Salaspilī, Līvzemes 22, Salapils BSS, notiks 2007. Gada Latvijas republikas atklātais čempionāts roku cīņā.

Sacensību sākums 11.00, svēršanās 9.30 - 10.30. Dalības maksa Ls - 1.00 no personas. Invalīdiem bez dalības maksas. Licence gadam Ls - 5, kura jānomaksā līdz pirmajām sacensībām. Ja dalībnieks nav iegādājies licenci viņš netiek pielaists sacensībām. , Licenci var samaksāt rajons, pilsēta, pagasts, sporta klubs, sportists.

Sacensības organizē LSRCSF sadarbībā AR Salaspils BSS. Vada apstiprināta tiesnešu kolēģija, galvenais tiesnesis St. Mednis, t. 7943646.

Sacensībās piedalās republikas rajonu, pilsētu, pagastu un sporta klubu sportisti. Sacensības notiek stāvus divcīņā (labā + kreisā roka) pēc divmīnusu sistēmas. Dāmām -50; 55; 60;65;70;+70 kg kategorijās. Kungiem -55; 60;65; 70;75; 85; 95; +95 kg svaru kategorijās. Invalīdiem kungiem un dāmām absolūtajā svaru kategorijā AR labo un kreiso roku. Ja kādā no svaru kategorijām mazāk kā 3 dalībnieki, tā tiek pievienota nākošajai svaru kategorijai. Uzvarētājus svaru kategorijās nosaka pēc izcīnīto vietu punktu summas. I vieta - 1. Punkts, II vieta - 2. P.,III vieta -3p., U.t.t.. Vienādu punktu summas gadījumā augstākā vietā sportists AR vieglāko personīgo svaru.

Rīgas kausa posmi savukārt notiks:
2 posms 14. aprīlī, Salaspilī k/n "Enerģētiķis"
3 posms 10. novembrī, Ķekavas sporta kompleksā,
4 posms 8. decembrī, Ropažu sporta kompleksā.

Sacensību sākums 11.00, svēršanās 9.30 - 10.30. Dalības maksa Ls - 1.00 no personas. Invalīdiem bez dalības maksas. Licence gadam Ls - 5, kura jānomaksā līdz pirmajām sacensībām. Ja dalībnieks nav iegādājies licenci viņš netiek pielaists sacensībām. , Licenci var samaksāt rajons, pilsēta, pagasts, sporta klubs, sportists.

Sīkāka informācija: Staņislavs Mednis, t. 7943646 28607804.

Atgriezties uz augšu