Iedzīvotājiem būs pieejams jauns VSAA e-pakalpojums portālā „Latvija.lv”

0 komentāru

No 2015. gada novembra iedzīvotājiem portālā “Latvija.lv” būs iespēja izmantot jaunu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) e-pakalpojumu, kas ne vien ļaus pieprasīt pakalpojumus, klātienē neapmeklējot VSAA nodaļu, bet arī elektroniski saņemt informāciju par pieņemto lēmumu.
 
Jauno e-pakalpojumu izstrādājusi Labklājības ministrija sadarbībā ar VSAA, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” ietvaros īstenojot labklājības nozares informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstības projektu „Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība".
 
Projekta ietvaros ir radīts elektroniskais pakalpojums „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”, ar kuru portālā „Latvija.lv”, veicot noteikto pakalpojuma pieprasītāja autorizāciju, varēs pieprasīt 21 no 60 VSAA sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem elektroniski.
 
Kā pirmie iedzīvotājiem būs pieejami e-iesniegumi bērna piedzimšanas pabalsta, vecāku pabalsta un bērna kopšanas pabalsta un ģimenes valsts pabalsta  piešķiršanai. 
 
E-iesniegumus VSAA piedāvā izmantot  ērtākai  pakalpojumu saņemšanai gadījumos, kad tiesību noteikšanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti. Iesniegumi slimības pabalsta pieprasīšanai un maternitātes pabalsta pieprasīšanai pagaidām nebūs pieejami. Plānots, ka e-iesniegumus slimības pabalsta pieprasīšanai un maternitātes pabalsta pieprasīšanai varēs izmantot vienlaikus ar e-veselības projekta ietvaros izstrādāto iespēju elektroniski reģistrēt darbnespējas lapas.
 
Lai sekotu līdzi sava iesnieguma apstrādes gaitai, ir radīta iespēja saņemt no VSAA informāciju īsziņas veidā uz pakalpojuma pieprasītāja mobilo tālruni vai e-pastā. Tādējādi pakalpojuma pieprasītājs varēs sekot līdzi, ka portālā “Latvija.lv” aizpildītais iesniegums ir pieņemts, kā arī par to, ka VSAA lēmums par pakalpojumu ir pieņemts.
 
Ar jaunā e-pakalpojuma aprakstu ikviens interesents var iepazīties VSAA tīmekļa vietnē www.vsaa.lv, sadaļā „e-pakalpojumi” vai portālā “Latvija.lv”.
 
Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane, Labklājības ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, zane.brivmane@lm.gov.lv
Atgriezties uz augšu