Invaliditātes noteikšanai jāsaņem ārsta nosūtījums

0 komentāru

Cilvēkam, kurš vēlas veikt invaliditātes ekspertīzi, vispirms ir jāvēršas pie sava ģimenes vai ārstējošā ārsta, informē Labklājības ministrija (LM).

Ģimenes vai ārstējošais ārsts izvērtēs cilvēka veselības stāvokli un izsniegs nosūtījumu ekspertīzes veikšanai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK).

Savukārt vēršoties VDEĀVK, papildus iesniegumam, jāpievieno šādi dokumenti:
  • Nosūtījums uz VDEĀVK (veidlapa Nr.088/u „Nosūtījums uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju");
  • funkcionālo spēju pašnovērtējums, ja ekspertīze ir jāveic cilvēkam no 18 gadu vecuma;
  • pašvaldības sociālā dienesta darbinieka vai ergoterapeita aizpildīta cilvēka ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketa, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai;
  • darbnespējas lapa B, ja tāda ir izsniegta;
  • citi dokumenti, kurus cilvēks vai ārsts uzskata par nepieciešamiem ekspertīzes veikšanai.
Nepieciešamos dokumentus cilvēks var iesniegt personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniskā dokumenta formā.
Atgādinām, ka no 2015.gada 1.janvāra ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr.805 „Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību". Vēršam Jūsu uzmanību, ka atbilstoši minētajiem noteikumiem invaliditātes ekspertīze tiek veikta bez personas klātbūtnes. Tikai tādos gadījumos, kad VDEĀVK rīcībā nav pietiekamas informācijas vai tā ir pretrunīga, invaliditātes ekspertīze tiek veikta personas klātbūtnē.

Plašāka informācija par invaliditātes ekspertīzes dokumentu iesniegšanas kārtību pieejama interneta vietnē www.vdeavk.gov.lv. 
 
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv
Atgriezties uz augšu