Invalīdu lietu nacionālās padomes sēde

1 komentāru

2014. gada 16. decembrī cilvēku ar invaliditāti informācijas un vides pieejamības centrā „VAR”, K.Valdemāra ielā 38 (biedrības „Apeirons” telpās) notika kārtējā Invalīdu lietu nacionālās padomes sēde.
 
Sēdē tika izskatīti šādi jautājumi: 
 
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem
  • Deinstitucionalizācija - plānotie procesi pārejai no aprūpes institūcijās uz sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem
  • Konkurētspējīgas profesionālās izglītības pieejamība personām ar invaliditāti
  • Pieejamais atbalsts (motivācija, sociālā rehabilitācija) personām ar redzes, dzirdes un funkcionālajiem traucējumiem no Eiropas Savienības fondiem
  • Latvijas prezidentūra ES Padomē, prioritātes nodarbinātības un sociālās politikas jomā
  • Asistentu pakalpojumi pašvaldībās
 
Karstākās diskusijas raisīja asistentu pakalpojums. Pie kāda konkrēta lēmuma protams tā arī nenonācām, taču visiem ir skaidrs: tā kā ir pašlaik palikt nevar. Vienojāmies kad tiks sasaukta atsevišķa sanāksme ar NVO un ministrijas ierēdņiem, turpināsim diskusiju līdz pieņemamam rezultātam. Bēdīgākais ir fakts, kad pagaidām, ikdienas un neregulārajām aktivitātēm, personām ar I invaliditātes grupu, kuras saņem pabalstu invalīdam, kam nepieciešama kopšana sociālo dienestu likuma interpretācijas dēļ būs jāiesniedz apliecinājumi. Protams tanīs pašvaldībās, kur to prasa.
 
Pilnu sarunas audio ierakstu varat noklausīties zemāk pievienotā failā. Par asistentu pakalpojumu klausīties var no 1:22:00
 
Atgriezties uz augšu