Jauns pabalsts no nākošā gada

9 komentāru

Cilvēkiem ar invaliditāti, kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu un kuriem nepieciešama īpaša kopšana, no nākamā gada 1.janvāra tiks piešķirts jaunais pabalsts 100 latu apmērā.

Šie invalīdi saņemtu gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (45 latus vispārējā gadījumā vai 50 latus invalīdiem kopš bērnības) vai pensiju, gan šo jauno pabalstu saistībā ar īpašas kopšanas nepieciešamību – 100 latus. Tādējādi valsts sociālo pabalstu veidā viņi saņemtu vismaz 150 latus mēnesī.

Lai saņemtu jauno pabalstu, būs nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegts slēdziens par īpašas kopšanas nepieciešamību. Ģimenes vai cits ārstējošais ārsts parasti izsniedz norīkojumu uz VDEĀK, lai tā veiktu veselības (un arī darbspēju) ekspertīzi un nepieciešamības gadījumā izsniegtu arī atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Labklājības ministrija
Atgriezties uz augšu