Jauns projekts

0 komentāru

Eiropas Sociālā fonda grantu shēma
PROFESIONĀLĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMU
ATTĪSTĪBA UN IEVIEŠANA
2006/10/VPD1/ESF/NVA/05/GS/3.3.5.1./0001/0015

Jauno profesionālās izglītības programmu un tālmācības programmu izveide invalīdiem un to īstenošana reģionos.
Projekta īstenotājs – SIA „BUTS”.
e-apmācības programmas notiek dzīvesvietās. Apmācība ir bezmaksas.

Izglītības programma

Profesionālās kvalifikācijas līmenis

Nepieciešamā minimālā iepriekšējā izglītība

Īstenošanas ilgums

Īstenošanas veids un vieta

Piezīmes

Datorsis- tēmu tehniķis

3

Vidējā izglītība

No 2007.gada jūnija līdz 2008.gada martam

Klātiene

(Rīga, Liepāja, Daugavpils)

Mācību laikā kursanti pilnīgi tiek nodrošināti gan ar materiāliem, gan datoriem. Kursu laikā ēdināšana. Kursu laikā tiek nodrošināta bezmaksas profesionālā rehabilitācija.

Vizuālās reklāmas noformētājs (datorgrafikā)

3

Vidējā izglītība

No 2007.gada jūnija līdz 2008.gada martam

Klātiene

(Rīga, Liepāja, Daugavpils)

Mācību laikā kursanti tiek nodrošināti ar izdales materiāliem un datoriem, kā arī palīgmateriāliem. Kursu laikā ēdināšana. Tiek nodrošināta bezmaksas profesionālā rehabilitācija.

Mēbeļu galdnieks

3

Vidējā izglītība

No 2007.gada jūnija līdz 2008.gada janvārim

Klātiene

(Rīga)

Mācību laikā kursanti tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem instrumentiem, materiāliem. Kursu laikā ēdināšana Kursu laikā tiek nodrošināta bezmaksas profesionālā rehabilitācija.

Projektu vadība

Profesionālā pilnveide

Vidējā izglītība

No 2007.gada jūnija līdz 2008.gada martam

e-apmācība

(dzīvesvietās)

Kursanti tiek nodrošināti mācību laikā ar portatīvo datoru, izdales materiāliem. Nepieciešama telefona līnija

Pēc programmas apguves izglītojamie saņem valsts dokumentu.

Projekta asistents – Līga Saleniece, tālrunis: 7509444

Koordinators Rīgā – Velga Simsone, tālrunis: 7408210

Koordinators Daugavpilī – Vladimirs Bočarovs, tālrunis: 5455501

Koordinators Liepājā – Andris Plaudis, tālrunis: 3437033

Atgriezties uz augšu