Jēkabpils atklātais turnīrs novusā personām ar īpašām vajadzībām “Ziemassvetku kauss 2016”

0 komentāru

Jēkabpils atklātais turnīrs novusā personām ar īpašām vajadzībām “Ziemassvetku kauss 2016” notiks 2016. gada 17. decembrī Agrobiznesa koledžā, Pasta iela 1, Jēkabpilī (ieeja no Andreja Pormaļa ielas 14). Sacensības organizē biedrība IADC “AUSMA” sadarbībā ar "Jēkabpils sporta centru" un Salas novada pašvaldību, galvenais tiesnesis: Ivars Puida.

Pieteikumi iesniedzami Valdim Strodam uz E-pasta adresi iadcausma@inbox.lv.  līdz 2016.gada 10.decembrim. Pēc šī termiņa saņemtie un prasībām neatbilstoši pieteikumi netiks izskatīti un dalībnieki sacensībās netiks pielaisti! Papildinformācija iegūstama pa telefonu 28311319 vai E-pastu iadcausma@inbox.lv

Visus izdevumus, kas saistīti ar transportu, uzturēšanos sacensību vietā un piedalīšanos sacensībās, dalībnieki sedz paši. Katram dalībniekam jābūt savai kijai un ripai (mammai). Pārējo novusa spēles inventāru nodrošina turnīra organizētāji. Dalības maksa 5.00 eiro (balvu fonds, pusdienas).

Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā sacensību grupā tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes diplomiem un kausiem.

Sīkāk lasiet NOLIKUMĀ 
Atgriezties uz augšu