Labklājība ministrija uzsāk mācības pašvaldību ģimenes asistentiem

0 komentāru

Labklājības ministrija projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros sākusi  mācības pašvaldību ģimenes asistentiem. Kopā 100 stundu mācībās iesaistīti topošie ģimenes asistenti no 37 Latvijas pašvaldībām, kas pēc mācību beigām divu gadu garumā, pilotprojekta ietvaros turpinās ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu. 

Ģimenes asistenta pakalpojums tiek sniegts personai vai ģimenei, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas. Pakalpojums ir nozīmīgs atbalsts klientiem dzīvesvietā un sociālajā vidē, lai veicinātu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un apgūto prasmju nostiprināšanu. 

Saskaņā ar ministrijas veikto datu apkopojumu, šobrīd Latvijā ģimenes asistenta pakalpojumam pietuvinātus pakalpojumus nodrošina vairāk nekā 30 pašvaldībās un vēl vairākas pašvaldības ir izteikušas vēlmi uzsākt sniegt šādu sociālo pakalpojumu, ja būtu profesionāli sagatavoti ģimenes asistenti, kas varētu kvalitatīvi sniegt šādu pakalpojumu.

Ģimenes asistenta pakalpojums ir nozīmīgs kā individuāla palīdzība tādās būtiskās sociālā darba jomās kā preventīvais sociālais darbs, sociālais darbs ar gadījumu, krīzes intervence darbā ar ģimenes asistenta mērķa grupām. Tas ir profesionāls papildu resurss sociālajiem darbiniekiem pašvaldībās, jo īpaši pašvaldībās, kur ir konstatēta sociālo darbinieku pārslodze, augsti izdegšanas riski un liels aktīvo klientu lietu skaits.  

Mācību ietvaros dalībnieki attīstīs kompetences profesionāla ģimenes asistenta pakalpojuma veikšanai darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes un ģimenēm ar bērniem, kurām trūkst sociālo prasmju un iemaņu. Mācību programmu izstrādājis nodibinājums “Sociālā atbalsta un izglītības fonds” sadarbībā ar sociālās jomas profesionāļiem. 

Papildus pilotprojekta ietvaros tiks novērtēta mācību programmas kvalitāte, apjoms un praktiskā piemērojamība ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanā ikdienas darbā, kā arī ģimenes asistenta pakalpojuma ietekme uz personu un ģimeņu sociālo situāciju, ar kurām apmācītie ģimenes asistenti ir strādājuši. 

Aktivitāte tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2023. gada decembrim.
Atgriezties uz augšu