Latvijas atklātais čempionāts vieglatlētikā invalīdiem

0 komentāru

2006. gada 16.septembrī, Murjāņu SĢ sporta bāzē notiks sacensības vieglatlētikā invalīdiem. Dalībnieku reģistrācija un klasifikācijas komisija darbosies no plkst. 9.45.-10.45. Sacensību sākums plkst. 11.00.

Sacensību programma.
Sacensības notiks: lodes grūšanā, diska mešanā, šķēpa mešanā, tāllēkšanā, un skriešanā - 100m, 400m, 1500m.

Sacensību dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties cilvēki ar fizisko spēju ierobežojumiem, LPK federāciju klubu biedri un uzaicinātie viesi, kuri sasnieguši 16 gadu vecumu un atbilst IPC klasifikācijai sekojošās klasēs: F/T-11 līdz F/T-13, F/T-32 līdz F/T-38, F/T-42 līdz F/T-46, F/T-52 līdz F/T-58 un T-20 (tikai tāllēkšana un skriešana). Katrs dalībnieks ar parakstu pieteikumā pats atbild par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām!

Vērtēšana un apbalvošana.
Vērtēšana notiks individuāli katrā disciplīnā un klasē atsevišķi. Klases, kurās startēs mazāk par 6 dalībniekiem, tiks apvienotas, un vērtēšanā tiks izmantota IPC punktu sistēma (disks, lode, šķēps, tāllēkšana) un punktu sistēma (skriešana). Pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem un čempionāta medaļām. Sacensību organizatori paredz apbalvošanu arī ar pārsteiguma balvām.

Organizācija un vadība.
Latvijas atklāto čempionātu vieglatlētikā invalīdiem organizē LISF, LCKTSF un Latvijas Paralimpiskā komiteja. Tiešo vadību veic apstiprināta galvenā tiesnešu kolēģija.

Pieteikumi.
Sacensību pieteikumi jānosūta līdz 11.09.2006. vakaram (17.00) RISK "Optimists", Stabu iela 60, Rīgā, LV-1011 vai uz e-pastu ailu@inbox.lv. Pieteikumā jāuzrāda: vārds, uzvārds, personas kods, disciplīnas, kurās piedalīsies (ne vairāk par 3) un sporta klase pēc IPC klasifikācijas. Laikus nepieteiktiem sportistiem dalības maksa 3.lati.(kopā ar pieteikumu)

Papildus informācija: tel. 7736646, 6563341 (Aelita Kodore).

Protesti.
Visas pretenzijas iesniedzamas rakstiski tiesnešu kolēģijai ne vēlāk kā 45 minūtes pēc konstatētā fakta. Protestu ir tiesīgs iesniegt tikai komandas pārstāvis. Kopā ar protestu ir jāiemaksā arī drošības nauda Ls 5 apmērā, kas tiks atmaksāta, ja protestu apmierinās. Jebkura cita protesta forma tiks uzskatīta par nesportisku rīcību.

Atgriezties uz augšu