Latvijas Paralimpiskais Kauss 2007

9 komentāru

"Latvijas Paralimpiskais Kauss 2007" (turpmāk „LPK 2007”) ir sacensību sērija, kurā nosaka gada labākos paralimpiskos sportistus orientēšanās taku distancē (turpmāk “OTD”).

1. Mērķis un uzdevumi:

1) noteikt labākos Latvijas Paralimpiskos orientieristus 2007. gada sezonā,

2) paaugstināt Latvijā rīkoto OTD sacensību kvalitāti,

3) palielināt paralimpisko orientieristu skaitu un stimulēt viņu meistarības izaugsmi,

4) noskaidrot labāko un aktīvāko paralimpisko komandu (klubu),

5) veikt paralimpisko orientieristu uzskaiti, lai perspektīvā izveidotu paralimpisko orientieristu datu bāzi (PODB).

2. Vadība:

LPK 2007” rezultātu uzskaiti un to apkopošanu veic OTD darba grupa:

Jānis Bergs (OK-Liedags)
Jānis Gaidelis (OK-Stiga)
Jānis Lazdāns (Biedrība A2)

3. Dalībnieki:

Par LPK 2007 pretendentiem var būt tikai tie dalībnieki, kuriem ir dažādas pastāvīgās fiziskās invaliditātes (ieskaitot arī ārēji neredzamās) un to ir apliecinājuši, uzrādot medicīnisko sertifikātu.

Visi LPK dalībnieki tiek vērtēti vienā kopējā grupā.


LPK 2007 tiek iekļautas 2007. gada LOF kalendāra OTD sacensības:

  • 1.posms 5.maijs OK-Liedags atklātās OTD sacensības „TU VARI’2007” Ķemeri. Rīkotājs: OK-Liedags sadarbībā JPD
  • 2.posms 9. jūnijs Latvijas 3. OTD čempionāts un Latvijas 1. Paralimpiskais čempionāts Sigulda. Rīkotājs: LOF sadarbībā ar Biedrību A2.
  • 3.posms 30.jūnijs – 1.jūlijs 2008.gada Eiropas čempionāta OTD priekšsacīkstes „KĀPA’2007” (divu dienu kopvērtējums) Liepāja. Rīkotājs: LOF OTD darba grupa
  • 4.posms 21. jūlijs Rīgas pilsētas atklātais 2. čempionāts OTD Rīga. Rīkotājs: Rīgas domes izglītības, jau¬nat¬nes un sporta departa¬ments sadarbībā ar OK-Liedags.
  • 5.posms 28.jūlijs Latgales 17. invalīdu sporta spēles OTD Daugavpils. Rīkotājs: OK-Stiga.
  • 6.posms 11.augusts Orientēšanās spēles „Ķemermiestiņa Mazās Anniņas LIELĀ BALVA’2007” OTD Ķemeri. Rīkotājs: OK-Liedags sadarbībā JPD.

Saīsinājumi:
LOF – Latvijas Orientēšanās federācija

JPD – Jūrmalas pildētas dome

LPK 2007 sacensībām jānotiek saskaņā ar OTD sacensību noteikumiem.
LPK 2007 sacensībās distancē ir jābūt ne mazāk kā 12 KP, tai skaitā laika KP sektorā – ne mazāk kā 2 KP.

5. Vērtēšana:
INDIVIDUĀLI,

katrās LPK 2007 sacensībās dalībnieka izcīnītos punktus (rezultātu) noteiks procentos no maksimālā iespējamā punktu skaita attiecīgajās sacensībās.
LPK 2007 sezonas kopvērtējuma rezultātu nosaka sportista 4 labāko ieskaišu punktu summa. Lai iegūtu vietu LPK 2007 kopvērtējumā, jāpiedalās vismaz 2 sacensībās.

KOMANDVĒRTĒJUMS

Biedrība, klubs vai cita veida kolektīvs piedalās komandu vērtējumā, ja LPK 2007 sezonā OTD sacensībās ir startējuši vismaz 2 šī kluba (kolektīva) dalībnieki. Komandas sezonas rezultātu noteiks, summējot komandas 2 labāko dalībnieku sezonas rezultātus.

KOLEKTĪVA AKTIVITĀTES VĒRTĒJUMS

Biedrības, kluba vai cita veida kolektīva sezonas aktivitāti, noteiks saskaitot pilnās ieskaites dalībniekus, t.i. tikai tos, kuri sezonā ir piedalījušies vismaz 2 sacensībās.

6. Apbalvošana:

Individuāli – pirmo sešu vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem un balvām
Komandvērtējumā – pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar diplomiem un balvām.
Kolektīva aktivitātes vērtējumā – labāko klubu apbalvos ar balvu.

Sīkāka informācija: Jānis Bergs (OK-Liedags vadītājs un pagaidām Latvijā vienīgais OTD treneris)

Tlf 29928638
e-pasts: orient@navigator.lv

Atgriezties uz augšu