LM nodrošinās mūsdienīgus invaliditātes noteikšanas kritērijus bērniem

0 komentāru

Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu atbalstu plāno nodrošināt mūsdienīgus un starptautiskajai praksei atbilstošus invaliditātes noteikšanas kritērijus bērniem.
 
Lai iepriekšminēto īstenotu, plānots pilnveidot līdzšinējo invaliditātes noteikšanas sistēmu bērniem ar funkcionēšanas traucējumiem pielāgojot to Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas bērnu un jauniešu versijai (Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija bērniem un jauniešiem). Pēc citu Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzes izvērtēšanas un analīzes, 2016.gadā sāks izstrādāt Latvijas vajadzībām piemērotu metodiku Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principu piemērošanai invaliditātes noteikšanā bērniem.
 
Pēc metodikas izstrādes plānotas apmācības Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) ārstiem - ekspertiem, piesaistītajiem ģimenes ārstiem un pediatriem par izstrādātās metodikas pielietošanu praktiskajā darbā.
 
Vienlaikus laikā no 2018. līdz 2019.gadam VDEĀVK Rīgas apvienotajā nodaļā paredzēts īstenot izmēģinājumprojektu, lai pārliecinātos, kā praksē darbojas pilnveidotie invaliditātes noteikšanas kritēriji bērniem. Izmēģinājumprojekta laikā invaliditātes ekspertīze ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas principu piemērošanu bērniem un jauniešiem plānota 50 bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, psihiskiem traucējumiem, kustību traucējumiem un citām slimībām.
 
Šobrīd bērniem līdz 18 gadiem invaliditāti nosaka, balstoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.805 4.pielikumā noteiktajiem kritērijiem. Tie sastāv no slimību un patoloģisko stāvokļu klīniskā un funkcionālā raksturojuma (veselības traucējumu saraksts). Bērniem ar invaliditāti netiek noteikts iedalījums invaliditātes grupās, bet bērniem ar ļoti smagu invaliditāti atbilstoši medicīniskajām indikācijām papildus var noteikt īpašas kopšanas nepieciešamību.
 
Iepriekšminēto paredz otrdien, 17.maijā, valdībā apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" pasākums "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana".
 
Starptautisko funkcionēšanas klasifikāciju bērniem un jauniešiem Pasaules Veselības organizācija izstrādāja 2007. gadā. Minētā klasifikācija satur kritērijus tieši bērnu un jauniešu funkcionēšanas, nespējas un veselības novērtēšanai. Tā ir veidota atbilstoši Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas konceptuālajam ietvaram un tajos tiek izmantota vienāda terminoloģija, lai raksturotu ķermeņa uzbūves un funkciju problēmas, aktivitāšu ierobežojumus un līdzdalības ierobežojumus zīdaiņa, bērna un pusaudža vecumā, kā arī saistītos vides faktorus.
 
Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērniem un jauniešiem versija ir detalizētāka nekā pamata Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija, tā nodrošina specifiskāku un detalizētāku saturu, lai vēl pilnīgāk skaidrotu zīdaiņu, bērnu un pusaudžu ķermeņa uzbūvi un funkcijas, aktivitātes, līdzdalību un vides ietekmi uz bērnu.
 
Aktivitāšu īstenošanai kopējais pieejamais finansējums ir 318,05 tūkst. eiro, no tā Eiropas Sociālā fonda finansējums 270,34 tūkst. eiro un valsts budžeta finansējums 47,7 tūkst. eiro.
 
Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem uz 2015. gada 31. decembri Latvijā ir 7975 bērni ar invaliditāti un 2027 bērni ar ļoti smagu invaliditāti, kuriem piešķirts bērna invalīda kopšanas pabalsts.
Atgriezties uz augšu