Koledža RRC

16 komentāru

"Koledža RRC" ir lieliska iespēja ne tikai iegūt izglītību, bet ari integrēties sabiedrībā. Šeit var iegūt šādas profesijas:

Profesionalā visusskola

 • Komerczinības (rūpniecības komercdarbinieks - arī tālmācībā)
 • Komerczinības (mazumtirdzniecības komercdarbinieks)
 • Saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze (uzskaites un grāmatvedības darbinieks - arī tālmācībā)
 • Ēdināšanas serviss (pavārs)
 • Automātika, datortehnika un tīkli (programmējamās automātikas mehāniķis)
 • Elektronika (montētājs)

Koledža RRC

 • Grāmatvedība un nodokļi
 • Mārketings un tirdzniecība
 • Cilvēku resursu vadība
 • Lietišķo sistēmu programmatūra
 • Informācijas tehnoloģijas

Šobrīd Latvijā tā ir vienīgā iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas iegūt pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību. Koledžas beidzēji ir sagatavoti sekmīgam darbam un var turpināt izglītību otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās citās augstskolās.

Šeit mācās aptuveni 200 audzēkņi ar dažādu invaliditāti, no kuriem vairāk nekā 10 ir ratiņnieki. Šajā skolā ir novērsti šķēršļi, kas varētu sagādāt grūtības pārvietoties. Ļoti slikta laika apstākļos (puteņa vai stipra lietus gadījumā) audzēkņi bez invaliditātes palīdz pārvietoties. Vienīga problēma ir nepiemēroti mazas istabas ratiņniekiem, taču vannas istabas ir pietiekama platuma. Arī dažās auditorijās ir grūtības pārvietoties, bet kopumā situācija ir apmierinoša.

Protams, pavāra profesija ratiņniekam nebūtu pati piemērotākā, bet pārējās profesijas nesagādā fiziskas grūtības. Vajadzības gadījumā audzēkņi drīkst iziet no auditorijas uz skolas kopmītnēm vai tualeti. Skolā ir medmāsa, fizioterapeits, ergoterapeits un sociālā darbiniece. Ir arī ēdnīca, kas cilvēkiem ar invaliditātes grupu ir bezmaksas.

Šeit notiek dažādi pasākumi, kur var piedalīties ratiņnieki. Piemēram, sporta diena, kurā bija disciplīnas ratiņniekiem. Svētku dienās ir pasākumi, kas rada kopības sajūtu. Skola sponsorē transportu uz sporta sacensībām, ja iepriekš piesaka. Ar skolas vadību var sarunāt iknedēļas transportu uz Vaivaru rehabilitācijas centru, ja ir pietiekams skaits braucēju.

Skolā ir autoskola, kas paredzēta arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Protams, tam ir atlaides, ja mācās šajā skolā un arī ja ir invaliditātes grupa. Skolā ir vairāki pulciņi: datorpulciņš, radio un keramikas pulciņi. Ir iespēja piedalīties dzejas vakaros un vingrot trenažieru zāle, kur pēc stundām var iet pēc sirds patikas. Ir galda teniss, galda futbols un novuss. Galda tenisā var lieliski trenēties, jo daudziem audzēkņiem tā ir vakara atpūta. Jaundubultu kopmītnēs ir iespēja saņemt rehabilitācijas kursu, bet diemžēl tas, šķēršļu dēļ, nav iespējams ratiņniekiem (cerams, ka tuvākajā laikā tas mainīsies). Skolā atrodas dators, no kura ir pieeja elektroniskajam pastam visu diennakti.

Sīkāka informācija www.koledzarrc.lv

Matīss Zvaigzne

Atgriezties uz augšu