Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai

0 komentāru

Ņemot vērā pašreizējo situāciju, ka valstī nepastāv nekāda uzņēmējdarbības atbalsta programma cilvēkiem ar invaliditāti un bez papildus apmācības un atbalsta vismaz sākuma posmā, viņiem ir gandrīz neiespējami pašiem uzsākt savu uzņēmējdarbību, ir tapis projekts, kas ir vērsts cilvēku ar invaliditāti komercdarbības uzsākšanas atbalstam. Projekta sastāv no mācību programmas cilvēkiem ar invaliditāti – amatniekiem, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību.

36 stundu klātienes un 50 stundu neklātienes mācību programma paredzēta, lai apgūtu:

 • komercdarbības ekonomiskos aspektus,
 • grāmatvedības pamatus,
 • mārketinga pamatus,
 • lietišķo etiķeti,
 • saskarsmes psiholoģiju,
 • LR darba un saimnieciskās tiesības,
 • darbu ar internetu.

Un projekta ietvaros paredzēts arī izveidot mājas lapu, kurā tiks ievietota informācija par cilvēku ar invaliditāti – amatnieku darbiem, pievienojot to cenas un aprakstu vai fotogrāfiju. Potenciālie pircēji šos izstrādājumus varēs iegādāties tieši no amatnieka saņemot kontaktinformāciju caur web lapas administratoru. Māja lapa tiks sagatavota latviešu, krievu un angļu valodā.

Informācija mājas lapā tiks regulāri atjaunota. Tā būs pieejama arī amatniekiem ar invaliditāti, kuri būs reģistrējušies par pašnodarbinātām personām vai kuriem ir reģistrēta uzņēmējdarbība.

Interesenti tiek aicināti pieteikties.
Prasības:

 • vēlme uzsākt savu uzņēmējdarbību;
 • prasmes kādā no amatniecības veidiem,
 • darbspējas vecums,
 • invaliditāte vai draudoša invaliditāte.

Apmācības notiks 3 grupās, katrā grupā 10 kursanti.

Sīkāka informācija: LCĪVSO SUSTENTO tel.7590437, aigars.bolis@sustento.lv mob.tel. 29735021

Atgriezties uz augšu