Neatkarīga dzīve ES skatījumā

0 komentāru

2016. gadā no 15. līdz 18. jūnijam viesnīcā “Baltvilla” notika biedrības “Youth In Progress” jauniešu organizēts 4 dienu neformālo apmācību kurss “Neatkarīga dzīve ES skatījumā”. Tā laikā 10 Latvijas jauniešiem ar invaliditāti vecumā no 18 – 30 gadiem, bija iespēja apskatīt Neatkarīgas Dzīves konceptu, tika iepazīti dažādi “interešu aizstāvības” rīki, iespējas jauniešiem vietējā un Eiropas līmenī, veidoti plāni nākotnei, kā arī diskutēts par jauniešu ar invaliditāti situāciju Latvijā.
 
Tika pievērsta pastiprināta uzmanība integrācijas un iekļaušanas jautājumiem, kā arī dažādības un vienlīdzības jēdzieniem. Iesaistoties „kustīgajās debatēs”, jaunieši aktīvi dalījās ar savu pieredzi par šo jēdzienu izpratni un saskarsmi ar sabiedrības attieksmi.

Projekta dalībniekiem  bija visai atšķirīgas domas par to, kas ir iekļaujoša sabiedrība, un vai tāda ir simtprocentīgi iespējama arī mūsu valstī, taču ikviens dalībnieks argumentēti aizstāvēja savu viedokli.

Dalībnieki ar interesi skatījās video un uzzināja citu jauniešu pārdomas un pieredzi par Neatkarīgu dzīvi Eiropā. Tika pārrunāts deinstitucionalizācijas aspekts, ko vairāki jaunieši Eiropā uzskata par lielisku iespēju kontrolēt savu dzīvi – veidot struktūru ikdienā, kā arī veikt nepieciešamas un interesējošas aktivitātes patstāvīgi izvēlētā laikā un veidā.

Tika organizēta video konference ar ENIL programmas aktīvisti Austrijā. Visi jaunieši videokonferencē uzsvēra asistēšanas nozīmi augstākas dzīves kvalitātes un neatkarīgas dzīves sasniegšanai. Jaunieši minēja arī to, ka sevišķi liela nozīme, lai varētu dzīvot neatkarīgi, ir sabiedrības attieksmei pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī dažādu sabiedrisku pakalpojumu pieejamībai. Tika uzsvērta dažu kampaņu, piemēram, “Free hug” loma iekļaujošas sabiedrības izveidē un stiprināšanā.

Dalībnieki gatavoja ziņojumus par ANO konvenciju par cilvēktiesībām, sadalījās 2 grupās un diskutēja par cilvēktiesību jautājumiem. Balstoties uz normatīvajos dokumentos ietverto informāciju, jaunieši argumentēti diskutēja par cilvēku pamat tiesībām, neatkarīgi no tā, vai personai ir vai nav invaliditāte.
 
Viens no projekta organizatoriem stāstīja par sabiedrisko organizāciju nozīmi un par projektu pieteikumu sastādīšanas normatīvo regulāciju Latvijā. Dalībnieki bija ieinteresēti ziņojumā un uzdeva dažādus jautājumus. Projektā paredzēts katram dalībniekam veidot nākotnes plānus un nospraust mērķus par to, kā katrs no viņiem redz sevi kā neatkarīgu un aktīvu personu sabiedrībā.

Dalībniekiem sniegta informācija par jauniešu iespējām iesaistīties dažādās sabiedrībā balstītās aktivitātēs un nevalstisko organizāciju darbībā Latvijā.

Vienā no projekta noslēguma dienas sesijām stāstīts par ENIL un par  Eiropas Padomes Eiropas Jaunatnes fondu (EJF). Kā viena no projektu finansiālām iespējām tika minēti vietējie projekti. Projekta pašā noslēgumā jaunieši veidoja videoierakstu ar novēlējumiem nākotnes “sev” un rakstīja refleksijas par savu un grupas biedru piedalīšanos četrās projekta dienās!
Atgriezties uz augšu