No 2015. gada 1. jūlija pilnveidos invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtību

0 komentāru

No 2015. gada 1. jūlija atbilstoši valdībā apstiprinātajiem grozījumiem likumā Par valsts pensijām pilnveidos I un II grupas invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību, skaidro Labklājības ministrija (LM).

Izmaiņas attieksies uz cilvēkiem, kuriem:

1)      mainās invaliditātes grupa uz I vai II grupu un kuri līdz invaliditātes grupas maiņai ir strādājuši un veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai. Lai šajā gadījumā pārrēķinātu pensiju, nav nepieciešams cilvēka iesniegums. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz invaliditātes grupas maiņai veiktās sociālās apdrošināšanas iemaksas ņems vērā, nosakot jauno invaliditātes pensijas apmēru;

2)      noteikta I vai II invaliditātes grupa un kuri pēc invaliditātes pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) strādājuši un veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai. Šajā gadījumā, lai pārrēķinātu pensiju, nepieciešams cilvēka iesniegums.

Grozījumi paredz, ja cilvēks ar invaliditāti turpina strādāt un veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas, pārrēķinot pensiju, tās apmērs palielināsies, piemērojot tos koeficientus, kuri piemēroti aprēķinot noteiktas grupas invaliditātes pensiju, t.i. 0,45 (I grupai) vai 0,4 (II grupai). Līdz ar to pārrēķinot pensiju, tās palielinājums būs atkarīgs gan no invaliditātes laikā gūtās cilvēka iemaksu algas, gan no nostrādātajiem mēnešiem, gan no invaliditātes grupai noteiktā koeficienta.

Šobrīd pārrēķinot I vai II grupas invaliditātes pensiju, pensijas palielinājums nav lielāks par 10 procentiem neatkarīgi no tā, kādas grupas invaliditātes pensija tiek pārrēķināta.

Piemēram, cilvēks ar I vai II invaliditātes grupu strādājis 12 mēnešus ar vidējo apdrošināšanas algu valstī 622,50 EUR un nolēmis pārrēķināt savu pensijas apmēru.

Pensijas palielinājums pēc likuma grozījumiem
(no 01.07.2015)
Pensijas palielinājums saskaņā ar šobrīd spēkā esošo kārtību
I grupai II grupai gan I, gan II grupai
5.60 eiro 4.98 eiro 1,25 eiro

Atgādinām, ka pārrēķināto invaliditātes pensiju veido agrāk piešķirtā (pārrēķinātā) pensija un pensijas pārrēķina daļa. To aprēķina, ņemot vērā pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) papildus nostrādātos mēnešus un personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu šajos mēnešos, ja veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas invaliditātes apdrošināšanai.  Invaliditātes pensiju var pārrēķināt reizi gadā neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita.
Atgriezties uz augšu