No nākamā gada invalīdi ar smagiem funkciju traucējumiem saņems jaunu pabalstu – 100 latu apmērā

0 komentāru

18.12.2007. Lai sniegtu lielāku atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, no nākamā gada 1.janvāra invalīdi, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, varēs saņem jaunu valsts sociālo pabalstu, informē Labklājības ministrija (LM). 

Jauno pabalstu – 100 latus mēnesī – varēs saņemt invalīds ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kurš pārsniedzis 18 gadu vecumu un kuram nepieciešama īpaša kopšana.

Tas ļaus smagi slimā invalīda kopšanai apmaksāt aprūpētāju, saņemt papildu rehabilitācijas pakalpojumus vai izmantot šos līdzekļus ikdienā nepieciešamo izdevumu segšanai.

Tā kā šis ir jauns pabalsts, tā saņemšanai nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Lai atvieglotu atzinuma saņemšanu, invalīdiem, kuru invaliditātes izziņā ir norāde „nepieciešama kopšana” vai „kopjams”, to izsniegs bez viņa klātbūtnes. Tas nozīmē, ka atzinumu varēs izsniegt uz invalīda vai viņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata. Turklāt to varēs nosūtīt pa pastu vai faksu jebkurai VDEĀK (vēlams tai, kur cilvēkam pēdējo reizi noteica invaliditāti). Komisija izsniegs atzinumu bez cilvēka klātbūtnes un visus dokumentus ierakstītā vēstulē nosūtīs uz cilvēka norādīto adresi.

Savukārt tie invalīdi, kuriem ar invaliditāti izsniegtajos VDEĀK dokumentos nav atzīmes „kopjams” vai ”nepieciešama kopšana”, būs jāiesniedz VDEĀK iesniegums un ārstējošā ārsta nosūtījums uz ekspertīzes komisiju īpašas kopšanas nepieciešamības noteikšanai. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību varēs saņemt, ja VDEĀK konstatēs invalīda funkcionālo traucējumu atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai.

Lai saņemtu jauno pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) būs jāiesniedz:

1.       minētais VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

2.       invaliditātes izziņa;

3.       personu apliecinošs dokuments.

Dokumentus VDEĀK atzinuma un pabalsta saņemšanai varēs iesniegt no 1.janvāra. Neskatoties uz to, kurā janvāra datumā cilvēks nokārtos visus nepieciešamos dokumentus, pabalsts par janvāri tiks izmaksāts pilnā apmērā.

Papildu informācijai par atzinuma saņemšanu var vērsties tuvākajā VDEĀK vai pa informatīvo tālruni 7614885. Savukārt par pabalsta piešķiršanu – jebkurā VSAA nodaļā vai zvanot uz VSAA bezmaksas tālruni 78001015.

Līdztekus šī invalīdu grupa varēs saņemt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu vai pensiju (vecuma vai invaliditātes). Tādējādi valsts sociālo pabalstu veidā cilvēki saņems vismaz 150 latus mēnesī.

Saskaņā ar LM aprēķiniem, jauno pabalstu vidēji mēnesī varētu saņemt 7400 invalīdi. Tam ir piešķirti 8,88 miljoni latu.

LM sagatavotos Ministru kabineta noteikumus par pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību šodien, 18.decembrī, apstiprināja valdība.

Informāciju sagatavoja:

Vineta Bērziņa, Komunikācijas departamenta direktore, 7021632, 26497758, vineta.berzina@lm.gov.lv

Ilze Boluža, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 26186178, ilze.boluza@lm.gov.lv

Atgriezties uz augšu