Nolikums - Rīgas rajona SIC, Salaspils novada domes kausiem roku cīņā.

0 komentāru

2008.gada atklātajiem LRSCF, Rīgas rajona SIC, Salaspils novada domes kausiem roku cīņā.
Popularizēt roku cīņas sportu republikas un iedzīvotaju vidū, celt sportistu meistarību. Noteikt valsts izlases sastāvu.
Sacensības notiek 2008.gada 20.septembrī, Salaspilī, Līvzemes ielā 7, k/n "Rīgava". Sacensību sākums 11.00, svēršanās 9.30 - 10.30.
Galvenais tiesnesis St.Mednis, t.28607804.
Sacensības notiek stāvus divcīņā (labā + kreisa roka) pēc divmīnusu sistēmas.

Svaru kategorijas:
Dāmām: -50;55;60;65;70;70+
Kungiem:-60;65;70;75;85;95;95+

Invalīdiem kungiem un dāmām absolūās svaru kategorijas ar labo roku. Ja kādā kategorijā mazāk kā trīs 3 dalībnieki, tā tiek pievienota nākamajai. Uzvarētajus svaru kategorijās nosaka pēc izcīnīto vietu punktu summs. I vieta - 1.punkts, II vieta - 2.p. u.t.t.

Vienādu punktu summas gadījumā augstākā vietā sportist ar vieglāko personīgo svaru.

Komandu ieskaitē: LRSCSF kausā 12(7vīriešu + 5sieviešu) dalībnieku punktu summa.
Rīgas rajona SIC kausā 7 dalībniešu punktu summa.
Salaspils novada domes kausā 7 dalībneiku punktu summa.
Par savu veselību katrs atbild pats parakstoties protokolā.

Atgriezties uz augšu