Par personu ar invaliditāti tiesībām

0 komentāru

www.atbalsti.lv
Pēdējā laika tendences aizvien vairāk liecina par to, ka cilvēku ar invaliditāti problēmas tiek novirzītas otrajā plānā. Latvijas valstī nav īstas skaidrības, kāda politika tiek veidota un kādi pasākumi plānoti, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti stāvokli Latvijā.
Viens no būtiskiem un svarīgiem dokumentiem, ko piedāvā Starptautiskā sabiedrībā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija “Par personu ar invaliditāti tiesībām”.
Neskatoties uz to, ka Saeima ir noteikusi, ka līdz 2009. gadam 15. augustam Labklājības ministrijai ir jāizstrādā likumprojekts „Par ANO konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām”, joprojām nav īstas pārliecības par konvencijā ietverto normu realizāciju dzīvē.

Aicinām parakstīties par ANO konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” normu ietveršanu visās likumdošanas stadijās, kā arī reālu pasākumu noteikšanu cilvēku ar invaliditāti dzīves uzlabošanai: www.atbalsti.lv
Atgriezties uz augšu