Dzirdes informācijas nedēļas atklāšana 23. februārī Nacionālajā bibliotēkā.

0 komentāru

25. februāris ir Starptautiskā Kohleāro implantu diena, bet 3. marts - Pasaules Dzirdes diena. Ap šo laiku vairākās valstīs tiek atzīmēta Dzirdes informācijas nedēļa, un šogad tā notiks arī Latvijā.

Dzirdes informācijas nedēļa tiks atklāta 23. februārī plkst. 15.00 ar pasākumu Nacionālās bibliotēkas Mazajā zālē (4.stāvā).
 • Uzzināsim, kas ir Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv".
 • Latvijas Bērnu dzirdes centra darbinieki pastāstīs par dzirdi un tās nozīmi valodas veidošanā, psiholoģisko ietekmi, ko rada dzirdes problēmas, un par jaunākajām tendencēm dzirdes traucējumu kompensēšanai.
  • Dzirdes nozīme - dr. Sandra Kušķe
  • Dzirdes nozīme valodas un klausīšanās prasmju attīstībā - audiologopēde Elīna Kovaļevska
  • Bērnu ar dzirdes traucējumiem vajadzības, kas palīdz attīstīt pozitīvu pašvērtējumu - klīniskā psiholoģe Mārīte Bite
  • Jaunumi dzirdes aparātu tehnoloģijās - akustiķe Evita Dūdare
 • Kohleāro implantu un dzirdes aparātu lietotāji pastāstīs par savu pieredzi, par problēmām, ar kurām dzīvē iznācis sastapties.
 • Noskaidrosim, kas ir pieejama vide cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
 • Vakara nobeigumā būs brīva pieredzes apmaiņa starp cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, viņu piederīgajiem, Bērnu Dzirdes centra darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un visiem citiem interesentiem par dzirdes aparātu un kohleāro implantu lietošanu, attiecībām starp ģimenes locekļiem, par iespējām mācīties, strādāt un citām mums aktuālām problēmām.
No 24. februāra līdz 12. martam Nacionālajā bibliotēkā (M stāvā) būs apskatāma grāmatu un brošūru izstāde par audioloģiju un logopēdiju, kā arī varēs izlasīt daudzu presē publicēto rakstu apkopojumu par vecāku un mediķu cīņu par bērnu dzirdi, apmācību parastajās skolās, kā arī iepazīties ar vairāku kohleāro implantu un dzirdes aparātu lietotāju "stiprajiem stāstiem".
Nacionālās bibliotēkas Mazā zāle ir viena no retajām vietām Latvijā, kurā darbojas audio indukcijas cilpa. Pirms pasākuma dalībnieki ar dzirdes aparātiem tiks informēti par tās izmantošanu.

Pasākumu rīko Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācija "Sadzirdi.lv" sadarbībā ar Latvijas Bērnu dzirdes centru un Latvijas Nacionālo Bibliotēku.
Atgriezties uz augšu