„Persona ar invaliditāti. Gaidīts darbinieks?” tiešraide

0 komentāru

17.jūnijā plkst. 10.30 – 12.00 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija organizē diskusiju „Persona ar invaliditāti. Gaidīts darbinieks?”. Tā notiks laikraksta „Diena” viesistabā, kā arī būs vērojama tiešraidē portālā www.diena.lv

Diskusijas laikā prezentēs pētījumu centra SKDS sadarbībā ar Latvijas Personāla vadīšanas asociāciju veiktās aptaujas rezultātus par darba devēju priekšstatiem, pieredzi un gatavību nodarbināt personas ar invaliditāti, kā arī analizēs personu ar invaliditāti rehabilitācijas iespējas un nodarbinātības atbalsta priekšnoteikumus integrācijai darba tirgū. 

Diskusijā arī iepazīstinās ar pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmas praktiskajiem aspektiem un ieguvumiem, ko personai ar invaliditāti nesīs pāreja no slimības smaguma pakāpes novērtēšanas uz darbspēju zuduma pakāpes izvērtēšanu.
Pilnveidotā sistēma tiks uzsākta ar 2015.gada janvāri, un tā būs vairāk orientēta uz personas funkcionālo traucējumu un vispārējo darbspēju izvērtēšanu, papildus medicīniskajiem kritērijiem nozīmīgu uzsvaru liekot uz tādiem kritērijiem kā personas spēja pārvietoties, mācīties, orientēties, komunicēt, kontrolēt savu uzvedību, aprūpēt pašai sevi un integrēties sabiedrībā.

Diskusijā arī pieskarsies jautājumam par invaliditātes noteikšanas sistēmas reformas nepieciešamību ilgtermiņā, paredzot, ka personām darbspējas vecumā nākotnē tiktu vērtētas arī profesionālās darbspējas, kas vienlaikus izraisītu nepieciešamību mainīt invaliditātes ekspertīzes mērķi un reformēt arī apdrošināšanas un sociālo pakalpojumu sistēmu valstī.
Diskusijā piedalīsies personas ar invaliditāti intereses pārstāvošo organizāciju un darba devēju pārstāvji, Labklājības ministrijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sociālās integrācijas valsts aģentūras pārstāvji, kā arī sabiedriskās domas pētnieki.

Kampaņa „Novērtē to, kas Tev ir!” ir daļa no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" (1DP/1.4.1.2.1./08/IPIA/NVA/001), un tās ietvaros laikā līdz 2014.gada 15.decembrim tiks īstenotas daudzveidīgas sabiedrības informēšanas un iesaistes aktivitātes par pilnveidotās invaliditātes noteikšanas sistēmu šobrīd un iecerēm nākotnē.

Papildu informācija: Jana Duhovska, SIA „Eko media” Projektu direktore: jana@ekomedia.lv; 29225766. 
Atgriezties uz augšu