Personas, kurām pienākas atvieglojumi, sabiedriskajā transportā varēs identificēties ar bankas karti

0 komentāru

No 2017. gada 1. janvāra plānots ieviest jaunu uzskaites sistēmu, lai personas, kurām pienākas atvieglojumi braukšanas maksai sabiedriskajā transportā, varētu identificēt sevi ar bankas maksājumu karti.

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) sagatavotajā noteikumu projektā par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, noteikts, ka, izmantojot norēķinu karti, sabiedriskajā transportā varēs braukt personas ar invaliditāti, bāreņi un bez vecāku apgādības palikuši bērni, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki.

Ar noteikumiem tiks mainīts līdzšinējais braukšanas izdevumu kompensācijas piešķiršanas mehānisms, nosakot, ka tiks finansēts pakalpojumu ņēmējs. Tiem, kuriem nav bankas norēķinu kartes, būs jāatver bankā konts un jāsaņem karte. Turklāt, lai norēķinātos par braucienu sabiedriskajā transportā, uz personas konta obligāti nevajadzēs būt līdzekļiem. Līdzekļi šo personu pārvadāšanai tiks izmantoti no Satiksmes ministrijas budžetā šim nolūkam paredzētiem līdzekļiem.
Norēķinu karti gan varēs izmantot gadījumos, ja pasažiera dzīvesvietas pašvaldība kompensācijas aprēķināšanai izmantos pasažiera elektronisku identifikāciju transportlīdzeklī.

Paredzēts, ka apmaksu bezskaidras naudas veidā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam un biļešu tirgotājam vienas dienas laikā veiks norēķinu iestāde.

Kā uzsver Pārresoru koordinācijas centrs, šādā veidā tiks uzlabota esošā atvieglojumu kompensācijas administrēšanas kārtība. Tas arī nepieļaus sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēja avansēšanu vai pārvadātāja izdevumu palielināšanu apmaksas kavējuma dēļ. Tāpat tas nodrošinās, ka sabiedriskajā transportā un biļešu tirdzniecības vietās netiks izpausts atviegloto personu sociālais statuss.

Satiksmes ministrijai jau 2013. gadā tika uzdots izvērtēt nepieciešamību izveidot darba grupu, lai sagatavotu priekšlikumus un piedāvātu iespējamos risinājuma variantus personu ar invaliditāti identifikācijai un uzskaitei. Darba grupa Pārresoru koordinācijas centra vadībā konstatēja vairākas problēmas pasažieru, kam piešķirti braukšanas maksas atvieglojumi, uzskaitē un identificēšanā.

Patlaban personām, kurām valsts noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus, braukšanas biļetes tiek izsniegtas, uzrādot attiecīgai kategorijai atbilstošu apliecību. Minēto pasažieru uzskaite sabiedriskajā transportā tiek organizēta, izsniedzot tiem braukšanas tiesības apliecinošu dokumentu – biļeti, kurai ir piemērota 100% atlaide. Tomēr tas nenodrošina korektu šo pasažieru uzskaiti, kā arī pastāv iespēja apliecības un biļetes viltot un pavairot. Pastāv arī risks, ka pārvadātāji paši var palielināt braukušo pasažieru apjomu, jo ir ieinteresēts kompensāciju saņemšanā.

Darba grupa secināja, ka esošā uzskaites kārtība ir neprecīza un, iespējams, rada nepamatotus izdevumus valsts budžetam, jo valstij saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jākompensē pārvadātajiem nesaņemtie ieņēmumi par personu ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu.

Noteikumu projekts tuvākajā laikā varētu nonākt valdībā.
Atgriezties uz augšu