Pielāgotas automašīnas: iespēja piedalīties pētījumā

22 komentāru

Ja Jūsu īpašumā ir pielāgota automašīna vismaz 6 mēnešus, aicinu Jūs piedalīties pētījumā „Pielāgotas automašīnas nozīme autovadītāju ar invaliditāti ikdienas dzīvē”. Pētījumu veic Rīgas Stradiņa universitātes, Rehabilitācijas fakultātes, Ergoterapijas akadēmiskās skolas IV kursa studente Ivita Pole.

Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kā pielāgota automašīna ietekmē ikdienas dzīvi autovadītājiem ar invaliditāti Latvijā. Pasaulē veiktie pētījumi apliecina, ka iespēja personām ar funkcionāliem traucējumiem vadīt personīgo automašīnu var aizkavēt no nevēlamas izolācijas un veicināt šo personu iesaistīšanos tādās jomās, kā darbs, izglītība un sociālā dzīve, un pozitīvi ietekmē arī dzīves kvalitāti kopumā. Latvijā pagaidām nav veikti pētījumi par personām ar invaliditāti, kuras lieto pielāgotas automašīnas, un kā tās ietekmē viņu ikdienas dzīvi.

Ja Jūs piekritīsiet piedalīties pētījumā, Jums būs rakstiski jāaizpilda pētnieka sastādīta aptaujas anketa, atbildot uz 35 jautājumiem, kā arī jāatzīmē, cik nozīmīga ir autovadīšana Jūsu ikdienas dzīvē. Vēl Jums būs mutiski jāsniedz atbildes uz pētnieka uzdotiem jautājumiem par Jūsu veselības stāvokli un pielāgotas automašīnas nozīmīgumu dažādās ikdienas aktivitātēs. Tikšanās vidēji varētu aizņemt 1 – 1,5 stundu.

Piedalīšanās pētījumā būs anonīma, dati par Jums netiks izpausti, un Jums jebkurā brīdī būs tiesības atteikties no dalības pētījumā. Dalība šajā pētījumā ir bezmaksas, un šis pētījums neradīs risku Jūsu veselībai.

Pieteikšanās līdz 2008. gada 18. aprīlim.
Jūsu viedoklis un pieredze ir ļoti nozīmīga šajā pētījumā!

Pietiekšanās pētījumam vai papildus informācija:
Ivita Pole, tālr. +371 26330351 (var arī SMS veidā),
e-pasts: ivitapole@gmail.com

Atgriezties uz augšu