Aicinām piedalīties pilotpētījumā invaliditātes novērtēšanai pēc Pasaules Veselības Organizācijas anketas parauga

0 komentāru

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (turpmāk – VDEĀVK) ir uzsākts pilotpētījums invaliditātes novērtēšanai izmantojot Pasaules Veselības Organizācijas Invaliditātes Novērtēšanas sarakstu ar 36 jautājumiem (WHODAS 2.0). Pilotpētījums notiek sadarbībā ar Labklājības ministriju,  Pasaules Banku un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmu un tiek īstenots projekta “Latvijas invaliditātes noteikšanas sistēmas izvērtējums un pilnveidošana” ietvaros.

Pētījuma laikā klienti, kuri klātienē iesniedz dokumentus invaliditātes ekspertīzei Rīgas apvienotajā nodaļā un Valmieras nodaļā, tiks aicināti brīvprātīgi piedalīties aptaujā, kuras laikā pētnieks uzdos jautājumus par to, kā veselības traucējumi ietekmē personas funkcionēšanas spējas (piemēram, pārvietošanos, pašaprūpi, ikdienas darbus u.c.). Vienlaikus klientiem, kuri iesniedz dokumentus attālināti, tiks piedāvāta iespēja piedalīties pētījumā ar telefonintervijas starpniecību.
Aptaujas jautājumi sagatavoti, balstoties uz starptautiski atzītu metodoloģiju – Pasaules Veselības Organizācijas Invaliditātes Novērtēšanas sarakstu 2.0 (WHODAS 2.0).

Dalība pētījumā ir brīvprātīga un tā neietekmēs invaliditātes ekspertīzi un VDEĀVK lēmumu. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti invaliditātes noteikšanas sistēmas uzlabošanai.

Pētījums norisinās ar Labklājības ministrijas, Pasaules Bankas un Eiropas Komisijas atbalstu.

Aicinām būt atsaucīgiem un piedalīties pētījumā!
 
Ja neesi uzrunāts, bet vēlies piedalīties – ZVANI vai RAKSTI pētījuma koordinatorei Gunai Bērziņai (29436495, berzina.guna@gmail.com)
Atgriezties uz augšu