Assistenti ratiņniekiem - kā tas darbojās

5 komentāru

No 2013. gada 1. janvāra invalīdiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu assistenta pakalpojumu. Lai to saņemtu pirmkārt, jadabū VDEĀK atdzinums, par attiecīgajām indikācijām. Tad izziņas no organizācijām vai iestādēm, kuru apmeklējumam assistents nepieciešams. Un visbeidzot ir jāgriežās savā sociālajā dienestā ar iesniegumu.
 
Kā tas notiek praksē? Nu nepārāk labi. Tātad, mana pieredze (cik nu tālu esmu ticis). 
 
Sāku interesēties gan VDEĀK, gan SD par šo likuma izmaiņu no 2012. gada novembra, tad neviens pat nesaprata ko es jautāju un par ko ir runa. Neskatoties uz Labklājības Ministrijas apgalvojumu  SD info par kārtību kā notiks šis pakalpojums uzzināja 2013. gada 2.janvārī, VDEĀK datorsistēmā iespēja izsniegt atdzinumus parādījās 7. janvārī. Līdz ar to ir skaidrs, ka laicīgi noformēt vajadzīgos dokumentus nebija iespējams, ierēdņu nolaidības pēc. 
 
Tātad pirmais solis VDEĀK. Uz jebkuru VDEĀK nodaļu sūtam iesniegumu brīvā formā par pakalpojuma nepieciešamību. Mans tika aizvests un iemests pastkastītē Ventspils ielā 53, Rīgas apvienotajā nodaļā. Pieņemts 8.01.2013, izskatīts 11.01.2013, atbilde nosūtīta ierakstītā vēstulē 24.01.2013, saņemts vēl nav (11.02.2013). Tā pat iesniegumu var sūtīt kā elektronisko dokumentu saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu tikai nav zināms uz kādu adresi un nav garantijas, ka tas tiks apstrādāts, jo janvāra sākumā, kad jautāju par to skaidru atbildi nesaņēmu. Vēl arī portālā www.latvija.lv ir iespēja nosūtīt iesniegumu iestādei.
 
Kamēr gaidam VDEĀK atbildi ir nepieciešams sagādāt apliecinājumus no vietām kuru apmeklējumam ir nepieciešams assistents (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem)). Un te manā izpratnē rodās apburtais loks. Cilvēks gribētu piedalīties kādā no minētajiem piemēriem, bet tam nepieciešams asistents, asistentu var saņemt ja ir apliecinājums. Kaut kas nav līdz galam izdomāts.
 
Kad ir saņemts VDEĀK atdzinums un savāktas izziņas dodamies uz SD un iesniedzam iesniegumu. SD ir tiesīgs mēnesi izskatīt un pieņemt lēmumu, par apjomu un pakalpojuma ilgumu. 
 
Asistenta pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti. Asistenta pakalpojumu persona var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundu nedēļā.
 
 
Saistītie dokumenti:
 
Atgriezties uz augšu