Atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību iekļaus individuālajā rehabilitācijas plānā

1 komentāru

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) sākot no 2012.gada 1.novembra individuālajā rehabilitācijas plānā cilvēkam ar invaliditāti iekļaus atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību no 2013. gada 1.janvāra.

Tādējādi plānots, ka cilvēki ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem un ar I vai II invaliditātes grupu varēs savlaicīgi sākt kārtot nepieciešamos dokumentus asistenta pakalpojuma saņemšanai nākamajā gadā (Labklājības ministrijas Saeimā iesniegtie priekšlikumi par grozījumiem Invaliditātes likumā). Līdz šim bija noteikts, ka šāds atzinums ir jāizsniedz no 2013.gada 1.janvāra.

Iepriekšminēto paredz otrdien, 30.oktobrī, valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti.

Atgādinām - Invaliditātes likums nosaka, ka cilvēkiem ar invaliditāti, izņemot cilvēkus, kuri atrodas ilgstošas aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā - no 2013.gada 1.janvāra tiek nodrošinātas tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

Minēto asistenta pakalpojumu būs tiesības saņemt cilvēkiem ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.

Tāpat Invaliditātes likums nosaka, ka cilvēkiem ar invaliditāti no 2013.gada 1.janvāra ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu surdotulka pakalpojumu līdz 10 stundām mēnesī saskarsmes nodrošināšanai ar citiem cilvēkiem. Plānots, ka to būs tiesības saņemt cilvēkam, kuram dzirdes traucējumus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem un kuram, pamatojoties uz ārstējošā ārsta izziņu, pakalpojuma sniedzējs ir noteicis surdotulka pakalpojuma nepieciešamību.

Informāciju sagatavoja:

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv

Atgriezties uz augšu