Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas apgūt profesiju

0 komentāru

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) aicina cilvēkus ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem apgūt profesiju SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā. 

Izglītības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošinātas profesionālās rehabilitācijas ietvaros,  līdztekus profesijas apguvei piedāvājot iespēju saņemt arī dažādas veselību uzlabojošas un nostiprinošas procedūras, ārstu, speciālistu konsultācijas, dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu trīs reizes dienā, kā arī apgūt transporta līdzekļa vadīšanu.

Tāpat par valsts budžeta līdzekļiem SIVA piešķirtā finansējuma ietvaros nodrošina personu ar invaliditāti transportlīdzekļu novērtēšanu un šo transportlīdzekļu pielāgošanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam. 

SIVA Koledžā iespējams studēt  tādās izglītības programmās kā grāmatvedība un nodokļi, mārketings un tirdzniecība, cilvēku resursu vadība, informācijas tehnoloģijas, lietišķo sistēmu programmatūra, viesnīcu servisa vadība, savukārt Jūrmalas profesionālajā vidusskolā – datorsistēmu tehniķis, rūpniecības komercdarbinieks, pavārs, informācijas ievadīšanas operators, pavāra palīgs, tirdzniecības zāles darbinieks, palīgšuvējs, montāžas darbu atslēdznieks, veļas mazgātājs un gludinātājs, konditora palīgs, uzskaitvedis, informācijas ievadīšanas operators un datorsistēmu tehniķis. 

Piedāvājums SIVA izglītības iestādēs ir gana plašs. Lai palīdzētu izvēlēties  interesēm, veselības stāvoklim, zināšanām un prasmēm atbilstošu izglītības programmu un formu, cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti veicam profesionālās piemērotības noteikšanu, kuras laikā speciālistu komanda noskaidro personas interesi par profesionālās darbības jomām, motivāciju mācīties, veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai, intelektuālo spēju līmeni, kas attiecīgi ļauj prognozēt spējas apgūt mācību vielu, psihofizioloģiskās īpašības, kā arī spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno. Pēc profesionālās piemērotības noteikšanas persona saņem rekomendācijas par programmām, kuras būtu visatbilstošākās tieši viņam, uzsver SIVA direktore Ilona Jurševska.

Profesionālās vidējās izglītības programmās uzņem personas pēc vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības iegūšanas.  Savukārt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās persona tiek uzņemta pēc vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju laikā tiek nodrošinātas prakses iespējas dažādos Latvijas uzņēmumos un iestādēs.

Apgūt profesiju SIVA izglītības iestādēs tiek aicināti ne tikai cilvēki ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, bet arī citi interesenti par maksu.
 
SIVA Koledža ir vienīgā izglītības iestāde Latvijā, kur var  apgūt surdotulka profesiju. Mācības programmā “surdotulks” finansē valsts. 

Sīkāka informācija par izglītības programmām un uzņemšanas kārtību: www.siva.gov.lv vai zvanot: 

SIVA Jūrmalas profesionālā vidusskola: +371 26399684, +371 28304941
SIVA Koledža: +371 29466508, +371 29727938
Profesionālās piemērotības nodaļa: +371 29249084, +371 29187093
Atgriezties uz augšu