Izmaiņas valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu saņemšanā

7 komentāru

2009. gada 7. maijā Saeimā tika pieņemti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kas paredz, ka sākot no 2009. gada 1. septembra personas ar valsts apmaksātajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem nodrošinās valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari"" (turpmāk – NRC „Vaivari"). Pašlaik valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu personām visā Latvijas teritorijā nodrošina Labklājības ministrijas padotības iestāde valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs" (turpmāk – aģentūra), kas ar 2009. gada 1. septembri tiek likvidēta.

Saistībā ar veicamajiem pasākumiem aģentūras likvidācijai, jūlijā ir samazināts klientu apkalpošanas laiks aģentūrā un tās filiālēs.

Jūlijā Rīgas tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas nodaļa klientus apkalpos četras dienas nedēļā – pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās, savukārt reģionālajās tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas nodaļās Rēzeknē, Daugavpilī, Dobelē, Valmierā un Kuldīgā jūlijā klientus apkalpos trīs dienas nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piektdienās.

No 2009. gada 3. augusta klientu apkalpošana aģentūrā tiks pārtraukta.

Pēc 2009. gada 1. septembra klientu apkalpošana tiks atsākta pašreizējās aģentūras telpās Rīgā, Ventspils ielā 53 un Kuldīgā. Informācija par citām klientu apkalpošanas vietām un plānotajiem izbraukumiem tiks precizēta pēc 15. augusta.

Aktuālāko informāciju par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu var iegūt aģentūras mājas lapā www.tpc.gov.lv, Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv, vai zvanot pa tālruņiem 67552350, 67766122, 26424675.

Atgriezties uz augšu