Kā zināt, vai jūsu ideja ir laba biznesa vērta?

0 komentāru

Uzsākot pašam savu biznesu vai vērojot, kā to dara citi, vienmēr rodas jautājums, kā zināt, vai izvēlētā biznesa ideja ir patiešām laba biznesa vērta? Patiesība ir visai vienkārša un varētu tikt izteikta vien trīs vārdos. Tā nav raķešu zinātne. Ne vienmēr jaunajiem censoņiem ir nepieciešams maģistra grāds biznesa vadībā vai kāds cits augstākās izglītības diploms finansēs. Tas, vai biznesa ideja spēs izdzīvot plašajā pasaulē ir atkarīgs tikai no šiem trim: talants, tehnoloģijas un pievilkšanās spēks. Jaunajiem uzņēmumiem, kas apveltīti ar šīm trim sastāvdaļām, visticamāk būs to skaitā, kas gan saņems biznesa uzsākšanai vai attīstībai nepieciešamo finansējum, gan, kas vēl svarīgāk, gūs ievērojamus panākumus. Neatkarīgi no tā, vai esat uzņēmējs, kas īsteno ideju, vai investors, kas domā par jaunas biznesa idejas finansēšanu, šie trīs kritēriji ļaus jums uz biznesa ideju skatīties reālistiski. Apskatīsim mazliet tuvāk katru no šiem trim kritērijiem.
 
Talants. Lieliskas biznesa idejas ir atrodamas it visur un daudz, gluži kā kredīti online Latvijā. Jebkurš var nākt klajā ar ģeniālu ideju. Bet būs nepieciešams īsts talants, lai šo ideju īstenotu, un tādu ir viens uz miljonu. Vienmēr sāciet novērtēt biznesu nevis pēc tā idejas, bet gan vispirms novērtējot pašu jauno uzņēmēju un viņa sakomplektēto komandu, kas strādā dienām un naktīm, lai īstenotu kopīgu vīziju. Aizpildīts pilns darba laiks koncentrējoties tikai uz šo vienu mērķi, liecina par fanātiskiem pūliņiem, kas, visticamāk, spēs novest projektu no A līdz Z. Nepilna laika uzņēmēji, tie, kas uzsākt savu biznesu kā blakus darbu savai ikdienas karjerai, bieži vien ir apveltīti ar nepietiekoša līmeņa talantu. Kā arī viņu tikai daļējā ziedošanās mērķa labā nepārliecina par biznesa dzīvotspēju.
 
Tehnoloģijas. Tehnoloģijas nevar būt tikai tālredzīgs mērķis uzsākot biznesu. Jo īpaši mūsdienu aktīvajā tiešsaistes telpā, tas ir pamatu pamatā ikvienam veiksmīgam uzņēmumam šodienas konkurences tirgū. Un nav viegli tehnoloģijas paveikt pareizi. Aiz visiem tiem instrumentiem un platformām, kuras mēs izmantojam ikdienā kā pašas par sevi saprotamas, sākot no sociālo mediju tīkliem līdz pat Taxify un Airbnb, ir tehnoloģijas, kas mainās, bet vienmēr darbojas. Ģeniāls tehnoloģiskais piedāvājums biznesam ir tikpat svarīgas kā pati biznesa ideja, ja pat ne vairāk. Šī iemesla dēļ viena klasiska uzņēmuma formula ir viena cilvēka darbu veltīt tikai uzņēmuma tehnoloģijām (kurs uzņēmumam augot kļūs par nākamo CTO), bet otra - veltīta visam pārējam ar uzņēmumu saistītajām lietām (kurš turpinās būt izpilddirektors, kad uzņēmums būs pietiekami nopietns). Šis modelis nodrošina, ka tehniskie apsvērumi vienmēr tiek ņemti vērā uzreiz līdz ar visām pārējām darbībām.
 
Pievilkšanās spēks. Tas būtībā ir uzņēmuma tēls klientu skatījumā. Nav lielākas validācijas, ka jūs esat uz pareizā ceļa, par faktisko jūsu piedāvātā produkta lietotāju skaitu. Ja cilvēki izvēlas izmantot jūsu lietotni, rīku vai pakalpojumu pāri vairākām citām tirgū pieejamām iespējām, tas jau pasaka daudz. Ja viņi par to ir gatavi arī maksāt – vēl jo labāk. Pievilkšanās spēks neizbēgami atbild uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem – Vai jums ir klienti? Un cik daudz naudas tie jums ir ienesuši? Lai neattaptos situācijā, kad nauda jaunajam uzņēmumam jāmeklē www.compeuro.lv aizdevumu piedāvājumos, ir jāspēj sniegt pareizās atbildes uz minētajiem jautājumiem. Tikai pareizās atbildes uz šiem jautājumiem potenciālajam investoram var ievērojami samazināt riskus. Ideja, kas jau ir sevi pierādījusi, vienmēr ir drošāka nekā derības uz koncepciju, kas labi izskatās uz papīra. 
Atgriezties uz augšu