LM plāno asistentu pakalpojuma apmaksai papildus novirzīt trīs miljonus eiro

0 komentāru

Lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu pašvaldībās, Labklājības ministrija (LM) plāno papildu šā pakalpojuma apmaksai šogad novirzīt 3.7 miljonus euro (3 717 095 euro). Finansējumu ieplānots rast no ietaupītās naudas „Valsts sociālie pakalpojumi”, „Valsts sociālie pabalsti un izdienas pensijas” un „Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem”.
 
Iepriekšminēto paredz otrdien, 10. oktobrī, valdībā pieņemtais lēmums par finansējuma pārdali starp programmām Labklājības ministrijas (LM) budžetā, lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu pašvaldībās. 
 
Pašvaldībām šogad plānots novirzīt papildu trīs miljonus eiro, jo ieplānotais finansējums izrādījies nepietiekams, kas beidzas jau oktobrī. 2015.gada budžetā finansējums asistenta pakalpojumu pašvaldībās nodrošināšanai bija plānots 10 197 905 eiro.
 
Konstatēts, ka līdz 1. augustam pašvaldības nodrošināja 7899 personām ar invaliditāti asistenta pakalpojumu, salīdzinoši gada sākumā tās bija – 6794 personas. Pakalpojumu sniedza 7771 asistents, no kuriem 75% bija cilvēku ar invaliditāti radinieki.
 
Saskaņā ar LM datiem, 3% gadījumu asistenti pavadīja personu uz darbu, 5% - uz izglītības iestādi, 5% gadījumu uz dienas centru vai citu sociālās rehabilitācijas institūciju, 6%, lai regulāri iesaistītos dažādās sociālajās aktivitātēs, 8%, lai regulāri saņemtu ārstniecības pakalpojumus, 42% gadījumu brīvā laika aktivitātēs un 31% vienreizējiem pasākumiem.
 
Šogad izsniegti 20 148 lēmumi par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, no kuriem asistenta pakalpojumu pašvaldībās ir pieprasījuši 38%. Vidēji mēnesī 2015. gada 8 mēnešos tika izsniegti 443 lēmumi.
 
Veicot apgūtā finansējuma analīzi un prognozes 2015. gadam tika konstatēts, ka asistenta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams papildu finansējums 3 717 095 eiro apmērā. Pakalpojuma specifikas dēļ nav paredzēts mehānisms situācijai, kurā finansējuma trūkuma dēļ personām uz pakalpojuma piešķiršanu būtu jāgaida rindā. Ņemot vērā finansējuma izlietojumu un finansējuma nepietiekamība asistenta pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās sagaidāma oktobrī, kā rezultātā nepieciešams finansējums, lai norēķinātos ar pašvaldībām, kas sniedz pakalpojumu.
Atgriezties uz augšu