MK noteikumos neiekļauj solīto medikamentu kompensāciju hepatīta slimniekiem

0 komentāru

Hepatīta biedrība esot neizpratnē par Veselības ministrijas (VM) pēkšņo rīcību, saraujot sociālo dialogu un cenšoties steigā pieņemt lēmumus tikai divas nedēļas pirms par to paredzēts diskutēt Saeimas komisijā ar deputātiem, ekspertiem un sociālajiem partneriem. "Šāda rīcība ne vien rada bažas par gatavoto lēmumu pamatotību, bet grauj vispārēju sociālo partneru un tādējādi arī sabiedrības uzticēšanos valsts īstenotajai politikai un pieliek treknu punktu vairāk nekā 13 600 pilsoņu parakstītajai iniciatīvai par hepatīta C medikamentu kompensācijas apmēra regulējumu," skaidro Kristaps Kaugurs, biedrības pārstāvis. "Tikšanās Saeimā vēl joprojām ir spēkā, bet tad jau lēmums būs pieņemts un diez vai tiks grozīts."
 
Februārī, pēc tikšanās ar Hepatīta biedrības pārstāvjiem un citiem nozares ekspertiem, LR Veselības ministrs Guntis Belēvičs solīja, ka jau no šī gada C hepatīta slimniekiem nepieciešamo medikamentu izmaksas valsts varētu kompensēt 90% apmērā. "Veselības ministrijā strādājam pie tā, lai jau no šā gada varam kompensēt C hepatīta medikamentus par 90% un ārstēt visus pacientus līdz viņi tiek izārstēti un netiktu novesti līdz aknu vēža stadijai, kas ir hroniska C hepatīta sekas. Mums ir vesels pasākumu komplekss, kas dos rezultātus visdrīzākajā laikā!", raidījumā "Rīta Panorāma" stāstīja LR veselības ministrs Guntis Belēvičs.
 
Savukārt 12. maijā Ministru Kabinetā izskatāmajos noteikumu "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība" grozījumos paredz saglabāt 75% kompensāciju C hepatīta slimniekiem.  Hepatīta biedrība lūdz premjerei un ministram atlikt šo grozījumu sasteigtu pieņemšanu un nogaidīt līdz brīdim, kad par lēmumu diskutēs un vienosies nozares eksperti. Tāpat biedrības pārstāvji neesot uzaicināti uz 12. maijā sēdi, bet solīja tomēr meklēt iespēju, lai tajā piedalītos. 
 
Kristaps Kaugurs, Hepatīta biedrības pārstāvis: "Neizpratni rada ne tik daudz fakts, ka piedāvātie Ministru kabineta noteikumi radikāli atšķiras no iepriekš publiski paustās Veselības ministra Gunta Belēviča apņemšanās sakārtot situāciju, kas aizēno hepatīta C pacientu ikdienu, bet gan tas, ka Ministru kabineta noteikumi tiek virzīti "klusītiņām slapstoties" tos pieņemot tikai divas nedēļas pirms plānotās diskusijas atbildīgajā Saeimas un sociālo darba lietu komisijā, kur šo jautājumu iecerēts pārrunāt ar deputātiem, nozares ekspertiem un sociālajiem partneriem. Mūsuprāt, tā nav godprātīga, pārdomāta un atklāta politika, ja kāda no pusēm izvairās par savu lēmumu runāt un to skaidrot sabiedrībai!"
 
Jau vēstīts, ka pašlaik C hepatīta slimnieku ārstēšanai valsts tērē vairākus miljonus eiro gadā. Trūcīgām personām un bērniem izmaksas tiek kompensētas 100% apmērā, bet citiem – 75% apmērā. Vidēji gadā Latvijā tiek ārstēti 799 unikālie pacienti, bet valsts kompensētās zāļu izmaksas uz vienu pacientu ir 3,3 tūkstoši eiro. Pašam pacientam jāsedz vairāk nekā 1000 eiro lielas izmaksas gadā. Diemžēl tie pacienti, kas ārstēšanu nevar atļauties, pašlaik ir spiesti emigrēt uz valstīm, kur to apmaksā 100% apmērā.
 
Hepatīta biedrība, tās pārstāvēto biedru, hepatīta pacientu un viņu tuvinieku vārdā, kā arī vairāk nekā 13600 Latvijas vēlētāju vārdā, kas iepriekš parakstījuši biedrības iniciatīvu par 100% medikamentu kompensācijas piešķiršanu C hepatīta pacientiem jau izsenis uztur sabiedrisko diskusiju par nozares sakārtojošanu un līdz šim varēja lepoties ar visu iesaistīto partneru, tostarp arī ministra izpratni un konstruktīvu sadarbību.
 
Biedrība informē, ka ilgās sarunās un neskaitāmos kompromisos iepriekš ticis panākts risinājums, kas ne vien spēra nozīmīgu soli sistēmas sakārtošanas virzienā hepatīta C ārstēšanu, padarot pieejamu tiem, kam tā līdz šim nebija pieejama augsto līdzmaksājumu dēļ, bet pavēra arī līdz šim nebijušas iespējas ārstēšanā pielietot jaunas terapijas, kas varētu palīdzēt tiem pacientiem, kuriem šobrīd valsts kompensētā terapija nav līdzējusi un ārstēšana bijusi neefektīva.
 
Jaunās terapijas sniedz labumu gan pacientiem, gan valstij kopumā – tā ir līdz pat 97% efektīvāka un ievērojami uzlabo pacienta dzīves kvalitāti terapijas laikā. Pie tam svarīgi minēt, ka minētās izmaiņas tika gatavotas, rodot līdzekļus sistēmas iekšienē, ar minimālu papildu finansējuma nepieciešamību, kas saskanot ar izvirzītajiem valdības uzstādījumiem, uzsver biedrība.
 
Saskaņā ar Eiropas slimību un profilakses un kontroles centra sniegto informāciju Latvijā arvien ir visaugstākie C hepatīta saslimstības rādītāji starp visām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pētījumi liecina, ka Latvijā no hroniska C hepatīta varētu ciest 40 000 pacientu, no kuriem uzskaitē atrodas tikai 20 800 pacientu kopš 1993.gada. Ik gadu Latvijas infektoloģijas centrā ārstējas 600 – 700 pacientu, taču ārstēšanas terapiju pavisam saņēmuši 7074 pacienti, kuri lielākoties ārstēšanos sedz no personiskajiem līdzekļiem, jo valsts apmaksā tikai 75% no ārstēšanās izmaksām, un C hepatīta terapijas apmaksa nav iekļauta nevienā veselības apdrošināšanas polisēm.
 
Tā kā liela daļa pacientu arvien nevar atļauties 25% ikmēneša līdzmaksājumu ārstēšanās uzsākšanai, pieaug to cilvēku skaits, kas neapmeklē ārstniecības iestādes, kas visdrīzākajā laikā draudēs būtisku infekcijas izplatības palielināšanos,sasniedzot dramatiskus rādītājus.
 
Cenu samazinājums no šī gada janvāra esošai C hepatīta terapijai un papildus prasītais nepilns miljons EUR ļautu palielināt kompensācijas līmeni līdz pat 90% kā arī iekļaut inovatīvu terapiju, kas nodrošina 97 % pacientu izārstēšanos (šobrīd esošā terapija nodrošina 50% pacientu izārstēšanos) līdz ar to ļaujot valstij atvēlētos resursus tērēt mērķtiecīgāk un efektīvāk.
Atgriezties uz augšu