Profesionālā rehabilitācija - iespēja cilvēkiem ar invaliditāti veiksmīgi iekļauties darba tirgū

0 komentāru

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā iespēju par valsts budžeta līdzekļiem saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu. Tas paredzēts, lai veicinātu sociālo integrāciju cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, kā arī palīdzētu viņiem veiksmīgi iekļauties darba tirgū, informē Labklājības ministrija (LM). 

LM norāda, ka profesionālās rehabilitācijas pakalpojums ietver ne tikai mācību iespējas divās izglītības iestādēs - SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā. Tajā ietilpst arī virkne veselību uzlabojošas procedūras, ārsta psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas, iespēja bez maksas dzīvot dienesta viesnīcā Jūrmalā, ēdināšana trīs reizes dienā, auto vadīšanas apmācība, cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana. SIVA ir arī atsevišķas programmas, kuras ir piemērotas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai tuvāk iepazīstinātu ar piedāvāto profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, SIVA piektdien, 6. maijā, rīkos Atvērto durvju dienu, aicinot visus interesentus klātienē izstaigāt mācību telpas un apskatīt dienesta viesnīcas.

"Diemžēl bieži vien cilvēki, saskaroties ar veselības problēmām, ir spiesti aiziet no darba, jo nespēj vairs veikt līdzšinējos pienākumus, pamazām zaudē saikni ar sabiedrību un kļūst sociāli neaktīvi. SIVA ir tā vieta, kur šādos gadījumos vērsties. SIVA ne tikai palīdzēs izvēlēties veselības stāvoklim, interesēm un līdzšinējām iemaņām atbilstošu profesiju un to apgūt, bet arī sekmēs cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanos kopumā. Viss, kas vajadzīgs, ir drosme uzsākt ko jaunu", uzsver SIVA direktore Ilona Jurševska.

Pieteikties profesionālās rehabilitācijas pakalpojumam var ne tikai Jūrmalā, bet arī SIVA atbalsta punktos reģionos: Cēsīs, Cīravā, Daugavpilī, Rēzeknē un Jelgavā.

SIVA vide ir pielāgota cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem - ierīkotas automātiski veramas durvis, lifti un pacēlāji, speciāli pielāgotas koplietošanas un mācību telpas, mājīgi iekārtotas dienesta viesnīcas, datorklase, atpūtas telpas un ēdnīca. Mobilitātei SIVA nodrošina regulāru transporta kustību no dienesta viesnīcām, kas izvietotas arī jūras krastā, līdz izglītības iestādēm.
Atgriezties uz augšu