Tiks izveidots C hepatīta pacientu reģistrs

0 komentāru

Grozījumi nosaka, ka tiks izveidots C hepatīta pacientu reģistrs, kurā būs pieejama informācija par ārstniecības procesa rezultātiem un nodrošināta iespēja izsekot katra slimības gadījuma norisei un ārstēšanai, sniedzot iespēju analizēt ārstēšanas izmaksu efektivitāti. Tā kā C hepatīta ārstēšanai ir nepieciešami lieli finanšu līdzekļi, precīza ārstēšanās datu analīze un ārstēšanās izmaksu efektivitātes analīze ir būtiska nepieciešamo finanšu resursu plānošanai.

Lai nodrošinātu pacientu reģistru, ārstniecības personām būs elektroniski jāievada informācija par pacientu C hepatīta pacienta kartē. Ārstniecības iestādēm līdz 2017.gada 31.maijam būs jāievada dati par visiem C hepatīta pacientiem, kam uzsākta ārstēšana no 2016.gada 1.janvāra līdz brīdim, kad reģistrs būs izveidots. Noteikts, ka ārstniecības personai būs jāatjauno dati reģistrā par C hepatīta pacientu pēc katra ārstēšanas posma, tai skaitā izvērtējot terapijas efektivitāti sešus mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas.

Noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 1.decembrī. 

*Ministru kabineta 2008. gada 15. septembra noteikumi Nr.746 „Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība”
Atgriezties uz augšu