Tikšanās Apeironā ar Labklājības Ministrijas pārstāvjiem pārrunājot asistenta pakalpojumu.

0 komentāru

Daudzo neskaidrību, birokrātijas un nejēdzību sakarā, ar jauno asistenta pakalpojumu Labklājības Ministrija atdzīst, ka pakalpojumu regulējošie noteikumi ir nederīgi un ir jāmaina. Lai kļūdas labotu LM pārstāvji Aldis Dūdiņš un Ineta Pikše tikās ar neapmierinātajiem pakalpojuma lietotājiem, kā arī turpinās šāda veida tikšanās reģionos.

Piedāvājam visu sarunu noklausīties ierakstā. Citi materiāli sekos tikko būs saņemti. 


Zemāk dokuments ar LM priekšlikumiem noteikumu grozījumiem. Varat mainīt, papildināt un sūtīt LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktoram Aldim Dūdiņam e-pasts: Aldis.Dudins@lm.gov.lv

Grozījumi MK noteikumos Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”
Atgriezties uz augšu