Trūcīgas un maznodrošinātas personas var iesaistīties īslaicīgos sezonas darbos

0 komentāru

Covid-19 krīzes laikā valdība pieņēmusi virkni lēmumu, lai cilvēku iesaistīšanos darba tirgū padarītu elastīgāku, tostarp, ar grozījumiem Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pagarināts periods, uz kuru bezdarbnieks drīkst iesaistīties īslaicīgos darbos, nezaudējot bezdarbnieka statusu.

Labklājības ministre Ramona Petraviča (KPV LV) atgādina, ka īslaicīgus darbus, tostarp sezonas darbus lauksaimniecībā drīkst strādāt arī, nezaudējot trūcīgas un maznodrošinātas personas statusu un pabalstus:
“Valstī noteiktā ārkārtējā situācija drīz beigsies līdz ar to beigsies arī lielākā daļa likumā noteiktie atbalsta pasākumi Covid – 19 seku novēršanai. Tomēr joprojām tiks turpināts atbalsts darba tirgus stabilizēšanai. Spēkā ir arī normas, kas ieviestas personu ar zemiem ienākumiem atbalstīšanai, lai cilvēkus iedrošinātu īslaicīgi iesaistīties darba tirgū, vienlaikus saglabājot sociālo atbalstu. Šovasar, kad krīzes dēļ daudzās jomās ir izteikts darbaspēka trūkums, tā ir iespēja sezonas darbos iesaistīt arī personas, kuras nereti izvēlas nestrādāt, jo baidās zaudēt sociālo atbalstu.”

Lai veicinātu trūcīgo personu iesaistīšanos darba tirgū, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā iekļauta norma, kas nosaka, ka gadījumā, ja trūcīgas ģimenes (personas) materiālais stāvoklis uzlabojies un tās ienākumi palielinājušies uz darba attiecību pamata vai no saimnieciskās darbības, pašvaldības sociālais dienests vienu reizi kalendāra gadā trīs kalendāra mēnešus neņem vērā ienākumus līdz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēram no šā ienākuma personai darbspējīgā vecumā, kura uzsākusi gūt ienākumus. Ar to motivējot personas uzsākt darba attiecības, bet paralēli trīs mēnešus nezaudēt sociālo atbalstu.

Labklājības ministre Ramona Petraviča uzskata, ka trūcīgo un maznodrošināto iesaistīšana sezonas darbos ir iespēja, ko var izmantot lauksaimnieki, kas ceļ trauksmi par darba roku trūkumu. Darbaspēka resursi meklējami arī bezdarbnieku rindās, jo no 60 dienām uz četriem mēnešiem pagarināts periods, kurā bezdarbniekam gada laikā ļauts strādāt īslaicīgus darbus, nezaudējot bezdarbnieka statusu.

Labklājības ministrijas apkopotā informācija liecina, ka 2019. gadā tika nodarbināti 3340 sezonas laukstrādnieki. Vidējais ienākums uz vienu sezonas laukstrādnieku pērn bija 422 eiro.
Atgriezties uz augšu