Rīgā sāk pieņemt iesniegumus vienreizējiem Ziemassvētku pabalstiem

0 komentāru

Rīgas priekšpilsētu (rajonu) Sociālajos dienestos sākas iesniegumu pieņemšana vienreizējā Ziemassvētku pabalsta saņemšanai. Pabalsts tiek piešķirts ar mērķi sniegt vienreizēju materiālu atbalstu bērniem, vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējiem, informēja Rīgas domes Labklājības departamentā.

Pabalstu var saņemt personas, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

Sociālajā dienestā līdz 12.12.2008. jāiesniedz iesniegums par pabalsta piešķiršanu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, ja personai nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas. Pabalsta apmērs vienai personai - 100 lati bērnam invalīdam; ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kurš saņem valsts atbalstu.

Pabalsta apmērs 60 lati - katram bērnam no ģimenes, kuras ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 katram ģimenes loceklim mēnesī; atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, ja viņa ienākumi pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz 144 latus mēnesī; vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kurā ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, un viņu ienākumi pēdējo sešu mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus katram ģimenes loceklim mēnesī; vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kurā ir vismaz viena darbspējīga persona, un ģimenes locekļu ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus katram ģimenes loceklim mēnesī.

Pabalsts tiek izmaksāts līdz 2008. gada 22. decembrim pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā vai izmaksājot skaidrā naudā.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Atgriezties uz augšu