Rīgas atklātais čempionāts invalīdiem šahā un dambretē

5 komentāru

Vieta un laiks
Sacensības notiks 2011.gada 27.februārī, plkst.11.00 K.Valdemāra ielā 38/1 apvienības „Apeirons” telpās.

Organizācija un vadība
Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Sporta pārvalde. Sacensību tiešo norisi veic RISK „Optimists” un apstiprināta tiesnešu kolēģija: galvenais tiesnesis Viesturs Bigačs, galvenā sekretāre Aelita Bigača. RISK „Optimists nodrošina ārsta pakalpojumus sacensību laikā.

Dalībnieki
Sacensībās var piedalīties gan vīrieši gan sievietes no Rīgas un visiem Latvijas invalīdu klubiem. Sacensību sistēmu noteiks tiesnešu kolēģija atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Izdevumus, saistītus ar piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai paši sportisti. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām.

Vērtēšana un apbalvošana
Sacensības tiek vērtētas atsevišķi vīriešiem un sievietēm atbilstoši šaha spēles noteikumiem. I vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un balvu, II un III vietu ieguvēji – ar diplomu un medaļu.

Pieteikumi
Pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstu par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, jānosūta līdz 2011.gada 25.februārim RISK „Optimists”, Rīgā, Stabu ielā 60, LV-1011 vai uz e-pasta adresi ailu@inbox.lv. Papildus informācija pa tel. 20024205 Aelita.
Atgriezties uz augšu