Cīņa ar vējdzirnavām jeb Latvijas Valsts attieksme pret Paralimpisko sportu Latvijas valstī

0 komentāru

Latvijas Paralimpiskā komiteja vēršas pie sabiedrības, uzņēmējiem un firmām ar lūgumu pēc atbalsta – nepieciešami 170 000 EUR finansējums 2015.gada vasaras sporta sezonas ietvaros, lai Latvijas labākie paralimpiskie sportisti Aigars Apinis (trīskārtējs Paralimpisko spēļu čempions – diska mešana), Dmitrijs Silovs (pasaules vicečempions un Eiropas čempions – šķēpmešana), Ingrīda Priede (bronza Eiropas čempionātā – diska mešana), Taiga Kantāne (lode, disks, šķēps), Edgars Kļaviņš (200m, 400m skriešana), Diāna Dadzīte (lode, šķēps – 4.vieta Eiropas čempionātā abās discilplīnās), Edgars Bergs (Paralimpisko spēļu vicečempions – lodes grūšana), Poļina Rožkova(ratiņpaukošanas – 6.vietas Pasaules reitingā 2014.gadā), Jānis Plotnieks (peldēšana, 8.vieta Vasaras Paralimpiskās spēlēs Londonā 2012.g.), Rihards Snikus(paralimpiskā iejāde, 4.vieta Vasaras Paralimpiskās spēlēs Londonā 2012.g.), Gints Jonasts (para lokšaušana), Ieva Melle (para lokšaušana), Oskars Gailišs (riteņbraukšana šoseja) varētu kvalificēties Vasaras Paralimpiskām spēlēm RIO 2016 – piedaloties nozīmīgās starptautiskās sacensībās un izcīnītu augstas vietas pasaules reitingos, kā arī gatavotos 2016. gada vasaras Paralimpiskām spēlēm, un godam pārstāvētu Latvijas valsti. Diemžēl Latvijas valsts budžetā šim mērķim naudas pietrūka.

Latvijas Paralimpiskā komiteja (LPK) atbild par cilvēku ar invaliditāti sportu (turpmāk – pielāgotais sports) Latvijā – tas noteikts LR Sporta likumā. Sports Latvijas valstī tiek finansēts no LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta.IZM sistēmā ir izveidots Sporta departaments, kuru vada valsts sekretāra vietnieks, departamenta direktors E.Severa kungs.

Latvijas Paralimpiskās komitejas juridiskie biedri ir 19 dažādas sporta federācijas – Latvijas invalīdu sporta federācija (vieglatlētika, ratiņpaukošana, maratons, pauerliftings, slēpošana), Latvijas ratiņbasketbola sporta federācija, Latvijas Bērnu un Jauniešu Invalīdu sporta federācija (vieglatlētika, boccia), Latvijas Stājhokeja Federācija (hokejs cilvēkiem ar roku vai kāju amputācijām), Latvijas Neredzīgo sporta savienība (vieglatlētika, šaudauns, džudo, slēpošana, golbols, peldēšana), Latvijas Invalīdu Jāšanas federācija, Latvijas Invalīdu Peldēšanas federācija, Latvijas Invalīdu Sēdvolejbola Asociācija, kā arī Latvijas Sporta federāciju padomē (LSFP) atzītās sporta federācijas ar paralimpiskā sporta nodaļām – Latvijas Jātnieku federācija, Latvijas Kērlinga asociācija (ratiņkērlings), Latvijas Riteņbraukšanas federācija (paralimpiskā riteņbraukšana šoseja), Latvija loka šaušanas federācija (paralimpiskā loka šaušana), Latvijas galda tenisa federācija, Latvijas tenisa savienība (ratiņteniss), Latvijas bobsleja un skeletona federācija (para bobslejs un para skeletons), Latvijas airēšanas federācija (paralimpiskā airēšana), Latvijas Orientēšanās federācija.

Sadarbības partneri – Latvijas Speciālā olimpiāde (cilvēki ar garīgo atpalicību) un Latvijas Neredzīgo Sporta federācija. Jāmin faktu, ka sadarbības partneri Latvijas Paralimpiskai komitejai tika uzspiesti no IZM puses balstoties uz LR Sporta likumu un nozares politiku, kaut gan visā pasaulē šīs divas organizācijas ir pilnīgi neatkarīgas no paralimpiskā sporta. Šo divu organizāciju finansēšana būtu LSFP atbildība (tautas sports un skolu sports).

2015.gadā tika izveidota jauna valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogramma 09.25.00 „Dotācija Latvijas Paralimpiskai komitejai pielāgotā sporta attīstībai” un piešķirtie finanšu līdzekļi ir 250 000 EUR, kā arī šāda pat summa parādās 2016.gadā un 2017.gadā, kas nozīmē – pielāgoto sportu centīsimies saglabāt, bet attīstīt nesanāks. 

Par paraolimpiskiem ziemas sporta veidiem varam aizmirst!

Valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.21.00 “Augstas klases sasniegumu sports” sadalījumu 2015.gadā:

Nr.p.k. Dotācijas mērķis (saņēmējs) Dotācijas apmērs euro
1. Dotācija biedrībai “Latvijas Olimpiskā komiteja”, t.sk.:
–      Sportistu atbalsta programmas“TOP50” pilotprojekta īstenošanas uzsākšanai, atbalstot sportistus individuālajos olimpiskajos sporta veidos
–      Biedrības “Latvijas Olimpiskā akadēmija” un biedrības “Latvijas Olimpiešu klubs” darbības nodrošināšanai
1 550 000
100 000
 
 
10 000
2. Dotācija Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Olimpiskā vienība” 2 099026
3. Dotācija nodibinājumam “Latvijas Olimpiešu sociālais fonds” 1 750 000
4. Finansējums sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta internātu) pilotprojektu īstenošanas uzsākšanai no 2015.gada 1.septembra
Piezīme: Finansējums sadalāms atbilstoši Ministru kabineta lēmumam pēc Sporta veidu reģionālo attīstības centru (sporta internātu) sistēmas izveides koncepcijas pieņemšanas
75 000
5. Dotācija svarcelšanas sporta programmu īstenošanai saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (Finanšu piešķiršanas sportam komisijas) lēmumiem (ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes 2014.gada 23.aprīļa sēdē noteikto (protokols Nr.2, 3.§ 3.3.apakšpunkts)) 17070
KOPĀ: 5 491 096
 
Šajā sadalījumā finansējums Latvijas Paralimpiskās komitejas Paralimpiskās vienības sportistiem, lai gatavotos Vasaras Paralimpiskām spēlēm RIO nav paredzēts, jeb kā Latvijas Nacionālās Sporta Padomes sēdē, kas norisinājās 14.01.2015. sacīja E.Severa kungs: „Latvijas valstij ir jānodrošina finansiāls atbalsts labākajiem sportistiem, augsta līmeņa Latvijas sportistiem – olimpiešiem, lai sagatavotos Vasaras Olimpiskām spēlēm RIO” un neviena vārda par paraolimpiskiem sportistiem, attiecīgi neviens eiro cents Latvijas Paralimpiskās vienības sportistiem. Nožēlojami un skumji!
 
Ziedojumu konts: 
Latvijas Paralimpiskā komiteja, Reģ. Nr.40008025464
AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
Konts: LV45PARX0004929600002

Patiesā cieņā,
D.Dadzīte
Prezidente, Latvijas Paralimpiskā komiteja
29462443
Atgriezties uz augšu