Invalīdu atklātais Čempionāts šaušanā

0 komentāru

Sacensības notiks 12.12. Krustabaznīcas ielā 9 , NBS SK tenisa zālē . Sacensību sākums plkst. 11.00, tās organizē un vada LR Šaušanas Federācija.

Sacensībās var piedalīties LIRSF klubu biedri un komandas. Komandu sastāvs 2 vīri un 1 sieviete. Komandu skaits no kluba neierobežots.

Programma.
Šaušana ar pneimatisko šauteni, distance 10m, 5 piešaudes šāvieni, 20 ieskaites šāvieni, laiks 30 min., stāvoklis brīvs.

Dalībnieku pieteikšanās pa tel./faksu 294716 līdz 09.12. Individuālie pieteikumi startā vietā 12.12. plkst. 09.00.-11.00.

Par savu veselības stāvokli ir atbildīgi paši dalībnieki .
Sacensību sarīkošanas izdevumus sedz LR šaušanas federācija.
Ar inventāru un munīciju nodrošina startējošās organizācijas.

Latvijas Šaušanas Federācija.
tel/fax 7294716 mob.tel.9140420
e-pasts latsaufed@inbox.lv

 

Atgriezties uz augšu