Atklāto Taku-O sacensības SIGULDAS KAUSS 2011

0 komentāru

Sacensības notiks 2011.g. 11.jūnijā, plkst. 13.00 Siguldā, sacensību centrs Laurenči.
Līdz plkst. 12:00 – dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās, pieteikumu precizēšana.
Līdz plkst. 12:40 – izloze, starta protokola sagatavošana, informācija, jautājumi un atbildes.
Plkst. 13:00 – starts (intervāls 1 min).
Ap plkst. 16:00 – uzvarētāju apbalvošana.

Rīkotāji un vadība.
Sacensības rīko biedrība „Taciņa”, biedrība „A2” un biedrība „Aicinājums Tev”, atbalsta Siguldas novada dome. Sacensību tiešo vadību veic rīkotāju apstiprināta tiesnešu kolēģija. Galvenais tiesnesis un distanču inspektors Zita Rukšāne („Taciņa”), karte un distances Atis Rukšāns („Taciņa”), sacensību serviss Iveta Īle (Aicinājums Tev).

Pieteikumi.
Iepriekšējie pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un grupu, līdz š.g. 7.jūnijam uz e-pastu: ruksanez@inbox.lv, papildus informācija pa telefonu 26324803. Pieteikumu oriģināli ar parakstu par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, kā arī uzrādot sertifikātu, ka var būt Paralimpisko grupu dalībnieks, iesniedzami galvenajam sekretārei sacensību vietā.

Dalības maksa.
Tiem kuri pieteicās līdz 7.jūnijam
1993. g.dz. un jaunākiem 1,5 LVL
1992. g.dz. un vecākiem 3 LVL
„Aicinājums Tev” dalība bez maksas
Tiem kuri pieteiksies pēc 7.jūnija vai vispār nebūs pieteikušies, dalības maksa 5 LVL Samaksa skaidrā naudā tiek veikta sacensību dienā, reģistrējoties sekretariātā. Ja nepieciešams rēķins, to norādīt pieteikumā.

Nolikums

Jānis Bergs
Atgriezties uz augšu