Taku orientēšanās sacensības „MIĶEĻDIENA ‘2011”

0 komentāru

Rezultāti

Sacensības veltītas Orientēšanās sporta meistara Miķeļa Gediņa piemiņai. Sacensības notiks 2011. gada 30. septembrī un 1. oktobrī, Tērvetē. Sacensību centrs RC Tērvete

Rīkotāji un vadība.
Sacensības rīko LOF Taku-O komisija sadarbībā ar OK-Liedags, TSK-Sprīdītis, RC Tērvete u.c. sacensību labvēļiem.
Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis: Jānis Bergs (OK – Liedags);
Galvenais sekretārs: Varis Bunga (OK – Liedags);
Galv. sekr. asistente: Zita Rukšāne (B-ba Taciņa);
Inspektors: Māris Kalējs

Nolikums

Jānis Bergs
Atgriezties uz augšu