TempO ievieš jaunus impulsus Taku – O sacensībās

1 komentāru

2010 Laureāti un Taku O Rangs 2010

Jaunais orientēšanās sporta veids TempO ievieš daudzveidību Taku – O sacensībās un sacensību dalībniekiem dod iespēju plašāk pārbaudīt gan savas novērošanas gan navigācijas spējas, gan arī to, cik pareizas un precīzas ir ātrās domāšanas spējas.

Sacensību dalībniekam, strādājot ar vairākiem karšu fragmentiem pēc iespējas ātrāk ir jāpieņem lēmums, nosakot, kurš no vairākiem kontrolpunktu (turpmāk „KP”) karodziņiem atbilst kartes fragmentā iedrukātā KP aplīša centram un KP vietas aprakstam (turpmāk „leģenda”).

TempO sacensības ir interesantas un aizraujošas ar to, ka cilvēki ar īpašajām vajadzībām kļūst līdzvērtīgi pretinieki pārējiem dalībniekiem. Savukārt, sievietēm ir iespējas pierādīt savu pārākumu pār vīriešiem, jo dalībnieki netiek klasificēti pēc vecuma, dzimuma un fiziskajām īpašībām.

Īsumā par TempO vēsturi
2007.g.12.jūlijā Karkansā/Maubuisonā, Francijā Taku – O sacensību laikā notika TempO sacensību paraugdemonstrējumi, kur atbildes dalībnieki sniedza ar elektroniskajām KP atzīmēšanās ierīcēm. TempO sacensībām ir derīgas gan Sport-Ident, gan EMIT elektroniskās atzīmēšanās ierīces.
2009. g. augustā Miškolcā, Ungārijā Taku – O pasaules čempionāta laikā TempO sacensību paraugdemonstrējumā piedalījās arī daži Latvijas orientieristi. 2009. g. 27. septembrī Tērvetē notika Latvijā pirmās oficiālās TempO sacensības.
2010. g. 4. aprīlī Ventspils rajonā, Liepenē, tradicionālajās orientēšanās sacensībās „Kurzemes pavasaris” vienlaicīgi ar O’skrējiena stafetes sacensībām notika arī TempO sacensības.
2010. g. 25. aprīlī Jūrmalā, Jaunķemeros, tradicionālajās Taku-O sacensībās „Jūrmalas pilsētas domes Paralimpiskie kausi „TU VARI’2010”” programma bija papildināta ar TempO sacensībām, kur uzvarētāji saņēma simpātiskus Jūrmalas pilsētas domes dāvātos kausus.
2010. g. 4. jūlijā, Alūksnē starptautiskā orientieristu svētku saieta „KĀPA’2010” programma bija papildināta ar TempO sacensībām.
2010. g. 28.augustā, Ķemeros pie Meža mājas notika precīzās orientēšanās divcīņa, pasaulē vēl nebijis pasākums. Sportisko rezultātu pētījumu veikšanas nolūkos, tika izstrādāta īpaša rezultātu aprēķināšanas sistēma, kombinējot Taku-O un TempO sacensību disciplīnas.
2010. g. 26.septembrī, Tērvetē Taku-O 2010.gada sezonas noslēgumu sacensības arī tika papildinātas ar TempO sacensību disciplīnu.

Kas tas ir - TempO?
Darbība TempO sacensībās norisinās līdzīgi Taku-O sacensībām - Laika KP sektorā.
Atšķirībā no Taku – O Laika KP sektora, TempO sacensībās dalībniekam ir pieļaujama atbilde „Zerro”, t.i. kad neviens no dabā esošajiem KP karodziņiem neatbilst kartes fragmentā iedrukātam KP aplīša centram un leģendai.
TempO sacensību sektorā dalībnieks apsēžas krēslā ar skatu pret 6 KP karodziņiem, kuri ir uzstādīti uz dažādiem objektiem (orientieriem). Tiesnesis izsniedz noorientētus vairākus karšu fragmentus (parasti to ir no 3 līdz 6 gab., ja rīkotājs nav noteicis citādi) un palaiž sekunžrādi.
Katrā kartes fragmentā ir iedrukāts viens KP aplītis un zem tā leģenda, kura sniedz informāciju par tiem orientieriem, kuri ir iedrukātā aplīša centrā. Dalībnieka atbildes tiesnesis ieraksta īpašā darba protokolā. Brīdī, kad dalībnieks atbild pēdējo kartes fragmentu, tiesnesis aptur sekužrādi un laiku ieraksta darba protokolā.
Rezultāts tiek noteikts sekundēs plus 45 soda sekundes (ja rīkotājs nav noteicis citādi) par katru nepareizo atbildi. Ja TempO sacensībās ir vairākas stacijas, tad visu staciju rezultāti tiek summēti (ja atsevišķo sacensību nolikumā nav noteikts citādi).
No navigācijas vietas dalībnieks KP nosaka no kreisās uz labo pusi:
Vistālāk pa kreisi esošais KP karodziņš ir „A”, nākamais pa labi „B”, nākamais pa labi „C”, nākamais pa labi „D”, nākamais pa labi „E” un nākamais pa labi „F”.
Dalībniekam atbilde ir jāsniedz mutiski, attiecīgajam burtam lietojot angļu fonētisko alfabētu:
„A” – alfa, „B” – bravo, „C” – čarlī, „D” – delta, „E” – eko, „F” – fokstrot vai „Z” – zerro.
Dalībnieks drīkst atbildēt arī ar pirkstu, norādot uz attiecīgo burtu, kuri ir uz plāksnītes navigācijas vietā, tieši dalībniekam priekšā. Dalībnieks NEDRĪKST mainīt savu pateikto (parādīto) lēmumu.

Jānis Bergs.
Atgriezties uz augšu