PARALIMPISKIE KAUSI „KĀPA ’2010”

0 komentāru

Rezultāti un kartes

Sacensības notiks 2010.g. 1. - 4.jūlijā Alūksnē. Sacensību centrs un dalībnieku nometne Pilssalā Alūksnē.

DALĪBNIEKU GRUPAS UN KOMANDAS
Sacensībās pielaidīs jebkuru, kam ir interese par Taku-O, TempO un orientēšanās sportu kopumā, kā arī kam ir vēlēšanās apgūt dažādus orientēšanās sporta veidus. 

APBALVOŠANA
Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvēju komandas apbalvos ar OK-KĀPA kausiem. Individuāli, katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvos ar Latvijas Paralimpiskās komitejas sarūpētajām piemiņas balvām.

Rīkotāji un vadība.
Sacensības rīko LOF Taku-O komisija un biedrības Kāpa – OK, Liedags – OK, Stiga – OK, sadarbībā ar Latvijas Paralimpisko komiteju un citiem sacensību labvēļiem.

Sīkāku informāciju lasiet nolikumā

Starta protokols
Atgriezties uz augšu