Rīgas reģiona čempionāta Taku-O un LK’2011 un LPK’2011 sacensības

0 komentāru

Rezultāti

Vieta, laiks un programma

Sacensības notiks 2011.gada 14. un 15.maijā, Krimuldas un Sējas novados

Sacensību 1.dienas centrs – Raganas-Sējas ceļa 2.km, 2.dienas sacensību centrs – Raganas kultūras nams, Tempo-O sacensības Sējas skolas apkārtnē.

14.05.11.

12:00

Dalībnieku reģistrācija

 

13:00

1.dienas starts

 

19:00

Temp-O starts

15.05.11.

10:00

2.dienas starts

 

13:00

Distances analīze

 

14:00

Noslēgums, apbalvošana

Rīkotāji un vadība

Sacensības rīko OK „Sigulda”. Sacensību tiešo vadību veic rīkotāju apstiprināta tiesnešu kolēģija - galvenais tiesnesis un inspektors Zita Rukšāne, distanču priekšnieks Atis Rukšāns.

Pieteikumi, dalības maksa

Iepriekšējie pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, grupu un komandu, līdz š.g. 10.05.11. zvanot pa telefonu 26324803 vai elektroniski ruksanez@inbox.lv. Pieteikumu oriģināli ar parakstu par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, iesniedzami galvenajam tiesnesim sacensību vietā 14.05.2011. Dalības maksa 5.00Ls+1.00Ls par Tempo-O distanci (ja nepieciešama kvīts, informēt par to līdz 10.05.2011.), 1 dienas starts 3,00Ls, Krimuldas un Sējas novada iedzīvotājiem 1 starts 1,00Ls, 1993.gadā dzimušiem un jaunākiem 50%.

Nolikums

Jānis Bergs

Atgriezties uz augšu