Taku-O LATIJAS ABSOLŪTĀ ČEMPIONĀTA ’2013 Taku orientēšanās 28.- 30.06.2013. Miķeļtornis nolikums

2 komentāruTaku-O Eiropas kausa 7. un 8. kārta

 1. Mērķi un uzdevumi

 Popularizēt Taku-O, kā vienu no aktīvās atpūtas veidiem.

Radīt līdzvērtības un vienotības gaisotni starp cilvēkiem ar dažādām fiziskajām īpašībām.

Dot iespēju ikvienam personīgi izvērtēt savas orientēšanās un kartes interpretācijas spējas.

Noskaidrot absolūti spēcīgāko Taku-O sportistu.

Noskaidrot precīzākos orientieristus TempO sacensībās.

2. Vieta, laiks un programma

Sacensības notiks  28.-30.06. 2013. Miķeļtornis

28.06.2013. līdz 15:00 dalībnieku reģistrācija
  16:00 – 19:00 starts TempO distancē (Miķeļtornis)
  21:00 sacensību atklāšana
     
29.06.2013. 15:00-18:00 1.PreO starts (EK 7.kārta) (Irbene)
  21:00 apbalvošana, koncerts, zaļumballe
     
30.06.2013. 9:00-12:00 2.PreO starts (EK 8.kārta) (Miķeļtornis)
  15:00 Noslēgums, apbalvošana

3. Rīkotāji un vadība

 Sacensības rīko OK Kāpa, b/ba Taciņa

Sacensību tiešo vadību veic rīkotāju apstiprināta tiesnešu kolēģija – galvenā tiesnese Zita Rukšāne, kartes un distances Atis Rukšāns, inspektors Guntars Mankus.

 4. Dalībnieki

 Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.

Grupas: E, B

„E” grupa - dalībnieki, kuriem ir pieredze orientēšanās sportā un kuri ir droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.

„B” grupa - iesācēji un arī tie, kuri vēl nav droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.

Kolektīviem vai pašiem dalībniekiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību. Rīkotāji neatbild par dalībnieku veselības stāvokli un drošību distancē. Ja dalībnieks nevar nodrošināt sev palīgu, par to var vienoties ar rīkotājiem atsevišķi.

 5. Sacensību apvidus

Pārsvarā skuju koku mežs. Kāpu reljefs ar smalkām formām. Max augstumu starpība 20 m.

Caurejamība – laba vai vidēja.

Karšu mērogs  1:4000. Augstumlīknes ik pēc 2,5 m.

6. Vērtēšana un apbalvošana

 Dalībnieku rezultātus vērtēs atbilstoši Latvijā pastāvošajiem sacensību noteikumiem: www.lof.lv

Latvijas absolūto čempionu nosaka pēc divu dienu PreO distanču izcīnīto punktu un laiku summas E grupā (tikai Latvijas ODB reģistrā esošos).

Čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar LOF medaļām

Paralimpiskā kausa uzvarētājus individuāli nosaka pēc divu dienu PreO distanču izcīnīto punktu un laiku summas.

Paralimpiskā kausa labāko Latvijas komandu noteiks, summējot katras PreO distances divu labāko dalībnieku rezultātus.

Individuāli pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem un balvām.

Komandas par izcīnītajām pirmajām trīs vietām tiks apbalvotas ar diplomiem un kausiem.

7. Pieteikumi, dalības maksa

 Iepriekšējie pieteikumi, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, grupu un komandu, līdz š.g. 21.06.13. onlainā http://www.taku-o.lv/index.php?option=com_seminar&task=3&cid=32&sem_midx=1&sem_jidx=0&Itemid=2 vai elektroniski ruksanez@inbox.lv. Piesakoties pēc noteiktā termiņa dalības maksa +50%

Dalības maksa – visas distances 20,00Ls (30 Euro), atsevišķas distances dalības maksa 7,00Ls (10 Euro).

Reģistrētiem Latvijas ODB (tiks pārbaudīts Latvijas ODB reģistrs) un sadarbības partneriem 50% atlaide

„Kāpa ‘2013” O-skrējiena dalībniekiem uzrādot dalībnieka numuru:

visas distances 6,00Ls, atsevišķas distances dalības maksa 2,00Ls (starts brīvi izvēlētā laikā)

„B” grupas dalībniekiem:

visas distances 6,00Ls, atsevišķas distances dalības maksa 2,00Ls

1996.gadā dzimušajiem un jaunākiem dalībniekiem atlaide 50%

8. Dalībnieku uzņemšana

Informāciju par nakšņošanas iespējām, skat. O-skrējiena trīsdienu sacensību „Kāpa ‘2013” nolikuma sadaļā „Dalībnieku uzņemšana” http://kapa2013.lv/nolikums/

Atgriezties uz augšu